Depot

Flexitank/ Liner

Oferujemy usługę montażu flexitanków przystosowanych do transportu ładunków płynnych spożywczych, jak np. cydr, sok jabłkowy, itp. oraz wszelkich innych niespożywczych, jak np. oleje przemysłowe. Montujemy również linery na potrzeby przewozu granulatów i ładunków sypkich luzem.

realizacje

Zobacz realizacje

Oferujemy usługi depotowe na zapleczu wszystkich morskich portów w Polsce. Dostęp do bocznicy kolejowej umożliwia transportowanie ładunków intermodalnie. Na placach klienci mogą składować, przeładowywać i serwisować kontenery wszystkich typów.

  • Naprawa
  • PTI
  • Mycie
  • Składowanie
Gdańsk
Gdynia