Depot

Oferujemy usługi depotowe na zapleczu wszystkich morskich portów w Polsce. Dostęp do bocznicy kolejowej umożliwia transportowanie ładunków intermodalnie. Na placach klienci mogą składować, przeładowywać i serwisować kontenery wszystkich typów.

  • Naprawa
  • PTI
  • Mycie
  • Składowanie
Gdańsk
Gdynia