Przetargi

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z długoterminowym planem inwestycyjnym, BALTICON S.A. przystępuje do realizacji projektu „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”.
W chwili obecnej ogłaszamy zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych w/w projektu inwestycyjnego. Zakres powierzonych prac obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:

• Publikacja zapytanie ofertowego – 24.08.2018 r.

• Zadawanie pytań przez Oferentów – do 10.09.2018 r.

• Wizje lokalne – wyznacza się dwa dni: 31.08.2018 r. oraz 04.09.2018 r., po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dokładnego terminu wizyty;

• Termin składania ofert – 25.09.2018 r. godz. 16:00

 

Wypełnioną i podpisaną przez odpowiednio umocowane osoby Ofertę:

• w wersji papierowej należy odesłać na adres:
BALTICON S.A., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazane adresy e-mail:

 

i.lickiewicz@balticon.pl
o.matysik@balticon.pl

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Załącznik 1 Formularz oferty_BALTICON

Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE

Załącznik 6 Wzór umowy z Wykonawcą Robót

Załącznik 5 Ślepy kosztorys

Załącznik 4 BALTICON_ Oswiadczenia oferentow

Załącznik 3 Harmonogram Rzeczowy

 

Dokumentacja techniczna:

Opinia-geotech

Opisy-tech

Rysunki

SST

Uzgodnienia

 

AKTUALIZACJA 29.08.2018 r. 

Aktualizacja 29082018

 

AKTUALIZACJA 06.09.2018 r. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ.I 06092018
Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE Aktualizacja 06092018