Przetargi

18.01.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż BALTICON S.A. zakończył procedurę wyboru wykonawcy usługi wdrażania i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego” nr  POIS.03.02.00-00-0051/18.
Publikacja wyboru Wykonawcy usługi wdrażania i rozliczania dostępna jest w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159100#

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na wykonawcę usługi wdrażania i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE. 

 

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:

 

• Publikacja zapytanie ofertowego – 08.01.2019 r.

• Termin składania ofert – 16.01.2019 r. godz. 16:00

 

Ofertę należy przesłać:

• w wersji papierowej należy odesłać na adres:
BALTICON S.A., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazane adresy e-mail:

i.lickiewicz@balticon.pl
m.mikolajczyk@balticon.pl

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159100

 

 

08.01.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWCĘ USŁUGI WDRAŻANIA I ROZLICZANIA PROJEKTU

 

Załącznik nr 1_Wykaz doświadczenia zawodowego
Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3_Wzór umowy
Załącznik nr 4_Wzór oferty rozliczanie
Zapytanie ofertowe wdrażanie i rozliczanie projektu 012019