Relacje inwestorskie

Kalendarium

16.02.2015

za IV kwartał 2014 r.

16.11.2015

za III kwartał 2015 r.

Informacje o Spółce

W styczniu roku 2011 BALTICON S.A. wszedł na NewConnect. Debiut na alternatywnym rynku obrotu pomógł pozyskać nie tylko dodatkowe środki i partnerów wspierających

Dowiedz sie wiecej

  • Spółka
  • Zarząd
  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Akcjonariat