Kalendarium

Zgodnie z Dobrymi Praktykami na rynku NewConnect w terminie do 14 dnia każdego miesiąca publikowane będą raporty miesięczne.

Kalendarium kwartalne

14.02.2017 za IV kwartał 2016 r.

15.05.2017 za I kwartał 2017 r.

14.08.2017 za II kwartał 2017 r.

14.11.2017 za III kwartał 2017 r.

Kalendarium roczne

31.05.2017 raport okresowy roczny za 2016 rok