Kalendarium

Zgodnie z Dobrymi Praktykami na rynku NewConnect w terminie do 14 dnia każdego miesiąca publikowane będą raporty miesięczne.

Kalendarium kwartalne

14.05.2015 za I kwartał 2015 r.

14.08.2015 za II kwartał 2015 r.

16.11.2015 za III kwartał 2015 r.

16.02.2015 za IV kwartał 2014 r.

Kalendarium roczne

16.06.2015 raport okresowy roczny za 2014 rok