Archiwum

26.08.2020

Transport intermodalny w Polsce

Przewóz towarów drogą kołową przyczynia się do nadmiernego ruchu na drogach. Ilość aut ciężarowych jest naprawdę ogromna, co zauważyć możemy przede wszystkim na autostradach. Nadmierna ruchliwość może powodować dużą liczbę wypadków, ciągłą naprawę infrastruktury drogowej, co za tym idzie wciąż rosnące koszta, a do tego tworzenie się zatorów na drogach. Czy można w jakikolwiek sposób temu przeciwdziałać? Można i tym tematem chcielibyśmy zająć się właśnie tutaj.

Pozytywne działanie transportu intermodalnego

Na przestrzeni ostatnich lat niezwykle popularnym stał się transport intermodalny, a więc taki, który wykorzystuje co najmniej dwie gałęzie transportu do przewozu różnego rodzaju towarów, szczególnie przy użyciu kontenerów morskich. Największą z zalet takiego rozwiązania jest oczywiście to, że dzięki transportowi intermodalnemu można zaoferować dużo niższe ceny za produkty. Koszty związane bowiem z tradycyjną formą transportu przekładają się na ceny towarów, jak również i usług. Wykorzystując zaś transport intermodalny, można znacząco je obniżyć. Dużą korzyścią dla takiego transportu jest to, że znacząco można ograniczyć ruch na drodze, poprawić jakość środowiska, zaoferować jeszcze bardziej efektywny napływ towarów z zagranicy i szybką też jego wysyłkę. 

Transport intermodalny i jego rozwój w Polsce

Polski transport intermodalny choć wciąż się rozwija, to jednak nadal znacząco kuleje, w porównaniu chociażby do krajów Europy Zachodniej. Tam przewozy kolejowo – drogowe oraz lądowo – morskie cieszą się bardzo dużą popularnością, wciąż się rozwijając. W Polsce  ten rodzaj transportu nadal ma zbyt niski udział i nie jest jeszcze na tyle rozwinięty, aby można było mówić o satysfakcjonujących wynikach. 

Patrząc na dane statystyczne dotyczące przewozów intermodalnych pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, zauważyć można znaczący wzrost przewożonych w taki sposób towarów na terenie Polski. W sposób szczególny dużą popularnością cieszy się przewóz kontenerów do lub z portów przeładunkowych, jakie znajdują się w Gdyni oraz w Gdańsku. W przypadku transportu kolejowego, współczynnik ten na przestrzeni lat tworzy niejako sinusoidę, ale z pewnością nie jest w żadnym wypadku wykorzystany potencjał, jaki można byłoby dzięki kolejom osiągnąć. 

Gdzie znajdują się centra logistyczne w Polsce?

Rzeczą wiadomą jest fakt, że aby transport intermodalny mógł rosnąć w siłę i się rozwijać niezbędne są przede wszystkim centra logistyczne. Im ich więcej, tym możliwości wykorzystywania takiej formy przewozów będą większe. Tworzenie centrów logistycznych w Polsce zaczęło się w latach 90 – tych. Wtedy to założono, by punktami węzłowymi stały się węzły logistyczne pod postacią centrów logistycznych. W ten sposób rozpoczęło się tworzenie terminali kontenerowych, których zadaniem było świadczenie usług na rzecz operatorów przewozów intermodalnych. Podstawą miało być równomierne  rozłożenie centrów na terenie całego kraju. Gdzie zaczęły się one pojawiać? Przede wszystkim w tych miejscach, gdzie koncentrował się przemysł, gdzie rozwijała się dystrybucja. gdzie był potencjał, aby jeszcze bardziej pobudzić rozwój gospodarczy i zwiększyć atrakcyjność danej części Polski. 

Kontenery standardowe transport

Czy transport intermodalny jest w Polsce rozwinięty?

Z pewnością nie tak, by można było mówić o satysfakcjonujących wynikach. Niestety, ale terminali kontenerowych jest w Polsce wciąż zbyt mało, są one nie zawsze dobrze ulokowane, a do tego wszystkiego jakość świadczonych w nich usług pozostawia wiele do życzenia. 

Transport kolejowy 

Patrząc na liczby, na każde 1000 kilometrów linii kolejowych przypada 0,5 terminala, a w porównaniu do Niemiec na przykład, tam jest on na poziomie 2. To, na co w sposób szczególny należy zwrócić uwagę, to przede wszystkim niewłaściwie wyposażenie takich terminali oraz niskie parametry techniczne. Zbyt mała ilość torów w terminalach, brak odpowiedniego w nich rozwiązania, by zagwarantować skuteczną, szybką i zadowalającą pracę. To wszystko powoduje, że nadal wciąż wielu ludzi po prostu z takiej formy transportu rezygnuje. Co więcej, większość takich miejsc znajduje się blisko centrów miast, co sprawia, że dojazd do nich jest znacząco ograniczony. 

Transport morski

Patrząc na porty morskie, te są niezwykle atrakcyjnymi ośrodkami, które to zlokalizowane są w odpowiednich miejscach i stanowią naprawdę bardzo dobre centra logistyczne. Port w Gdyni rozrasta się i tam właśnie transport intermodalny cieszy się największą popularnością. Bałtycki Terminal Kontenerowy jest najstarszym i jednocześnie największym portem, w którym wykorzystuje się potencjał tego właśnie miejsca. Najbardziej zaś nowoczesnym jest port morski DCT Gdańsk S.A, powstały w 2007 roku, jako terminal intermodalny. 

Patrząc na przestrzeni lat, obroty ładunkowe w portach znacząco się zwiększyły. I choć nie są one jeszcze w pełni wykorzystane, potencjał naszego kraju jest bardzo duży i być może kolejne lata pozwolą nam taką formę transportu lepiej rozwijać i na nią właśnie stawiać. 

26.08.2020

Transport intermodalny w Polsce

Przewóz towarów drogą kołową przyczynia się do nadmiernego ruchu na drogach. Ilość aut ciężarowych jest naprawdę ogromna, co zauważyć możemy przede wszystkim na autostradach. Nadmierna ruchliwość może powodować dużą liczbę wypadków, ciągłą naprawę infrastruktury drogowej, co za tym idzie wciąż rosnące koszta, a do tego tworzenie się zatorów na drogach. Czy można w jakikolwiek sposób temu przeciwdziałać? Można i tym tematem chcielibyśmy zająć się właśnie tutaj.

Pozytywne działanie transportu intermodalnego

Na przestrzeni ostatnich lat niezwykle popularnym stał się transport intermodalny, a więc taki, który wykorzystuje co najmniej dwie gałęzie transportu do przewozu różnego rodzaju towarów, szczególnie przy użyciu kontenerów morskich. Największą z zalet takiego rozwiązania jest oczywiście to, że dzięki transportowi intermodalnemu można zaoferować dużo niższe ceny za produkty. Koszty związane bowiem z tradycyjną formą transportu przekładają się na ceny towarów, jak również i usług. Wykorzystując zaś transport intermodalny, można znacząco je obniżyć. Dużą korzyścią dla takiego transportu jest to, że znacząco można ograniczyć ruch na drodze, poprawić jakość środowiska, zaoferować jeszcze bardziej efektywny napływ towarów z zagranicy i szybką też jego wysyłkę. 

Transport intermodalny i jego rozwój w Polsce

Polski transport intermodalny choć wciąż się rozwija, to jednak nadal znacząco kuleje, w porównaniu chociażby do krajów Europy Zachodniej. Tam przewozy kolejowo – drogowe oraz lądowo – morskie cieszą się bardzo dużą popularnością, wciąż się rozwijając. W Polsce  ten rodzaj transportu nadal ma zbyt niski udział i nie jest jeszcze na tyle rozwinięty, aby można było mówić o satysfakcjonujących wynikach. 

Patrząc na dane statystyczne dotyczące przewozów intermodalnych pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, zauważyć można znaczący wzrost przewożonych w taki sposób towarów na terenie Polski. W sposób szczególny dużą popularnością cieszy się przewóz kontenerów do lub z portów przeładunkowych, jakie znajdują się w Gdyni oraz w Gdańsku. W przypadku transportu kolejowego, współczynnik ten na przestrzeni lat tworzy niejako sinusoidę, ale z pewnością nie jest w żadnym wypadku wykorzystany potencjał, jaki można byłoby dzięki kolejom osiągnąć. 

Gdzie znajdują się centra logistyczne w Polsce?

Rzeczą wiadomą jest fakt, że aby transport intermodalny mógł rosnąć w siłę i się rozwijać niezbędne są przede wszystkim centra logistyczne. Im ich więcej, tym możliwości wykorzystywania takiej formy przewozów będą większe. Tworzenie centrów logistycznych w Polsce zaczęło się w latach 90 – tych. Wtedy to założono, by punktami węzłowymi stały się węzły logistyczne pod postacią centrów logistycznych. W ten sposób rozpoczęło się tworzenie terminali kontenerowych, których zadaniem było świadczenie usług na rzecz operatorów przewozów intermodalnych. Podstawą miało być równomierne  rozłożenie centrów na terenie całego kraju. Gdzie zaczęły się one pojawiać? Przede wszystkim w tych miejscach, gdzie koncentrował się przemysł, gdzie rozwijała się dystrybucja. gdzie był potencjał, aby jeszcze bardziej pobudzić rozwój gospodarczy i zwiększyć atrakcyjność danej części Polski. 

Kontenery standardowe transport

Czy transport intermodalny jest w Polsce rozwinięty?

Z pewnością nie tak, by można było mówić o satysfakcjonujących wynikach. Niestety, ale terminali kontenerowych jest w Polsce wciąż zbyt mało, są one nie zawsze dobrze ulokowane, a do tego wszystkiego jakość świadczonych w nich usług pozostawia wiele do życzenia. 

Transport kolejowy 

Patrząc na liczby, na każde 1000 kilometrów linii kolejowych przypada 0,5 terminala, a w porównaniu do Niemiec na przykład, tam jest on na poziomie 2. To, na co w sposób szczególny należy zwrócić uwagę, to przede wszystkim niewłaściwie wyposażenie takich terminali oraz niskie parametry techniczne. Zbyt mała ilość torów w terminalach, brak odpowiedniego w nich rozwiązania, by zagwarantować skuteczną, szybką i zadowalającą pracę. To wszystko powoduje, że nadal wciąż wielu ludzi po prostu z takiej formy transportu rezygnuje. Co więcej, większość takich miejsc znajduje się blisko centrów miast, co sprawia, że dojazd do nich jest znacząco ograniczony. 

Transport morski

Patrząc na porty morskie, te są niezwykle atrakcyjnymi ośrodkami, które to zlokalizowane są w odpowiednich miejscach i stanowią naprawdę bardzo dobre centra logistyczne. Port w Gdyni rozrasta się i tam właśnie transport intermodalny cieszy się największą popularnością. Bałtycki Terminal Kontenerowy jest najstarszym i jednocześnie największym portem, w którym wykorzystuje się potencjał tego właśnie miejsca. Najbardziej zaś nowoczesnym jest port morski DCT Gdańsk S.A, powstały w 2007 roku, jako terminal intermodalny. 

Patrząc na przestrzeni lat, obroty ładunkowe w portach znacząco się zwiększyły. I choć nie są one jeszcze w pełni wykorzystane, potencjał naszego kraju jest bardzo duży i być może kolejne lata pozwolą nam taką formę transportu lepiej rozwijać i na nią właśnie stawiać. 

26.08.2020

Transport intermodalny w Polsce

Przewóz towarów drogą kołową przyczynia się do nadmiernego ruchu na drogach. Ilość aut ciężarowych jest naprawdę ogromna, co zauważyć możemy przede wszystkim na autostradach. Nadmierna ruchliwość może powodować dużą liczbę wypadków, ciągłą naprawę infrastruktury drogowej, co za tym idzie wciąż rosnące koszta, a do tego tworzenie się zatorów na drogach. Czy można w jakikolwiek sposób temu przeciwdziałać? Można i tym tematem chcielibyśmy zająć się właśnie tutaj.

Pozytywne działanie transportu intermodalnego

Na przestrzeni ostatnich lat niezwykle popularnym stał się transport intermodalny, a więc taki, który wykorzystuje co najmniej dwie gałęzie transportu do przewozu różnego rodzaju towarów, szczególnie przy użyciu kontenerów morskich. Największą z zalet takiego rozwiązania jest oczywiście to, że dzięki transportowi intermodalnemu można zaoferować dużo niższe ceny za produkty. Koszty związane bowiem z tradycyjną formą transportu przekładają się na ceny towarów, jak również i usług. Wykorzystując zaś transport intermodalny, można znacząco je obniżyć. Dużą korzyścią dla takiego transportu jest to, że znacząco można ograniczyć ruch na drodze, poprawić jakość środowiska, zaoferować jeszcze bardziej efektywny napływ towarów z zagranicy i szybką też jego wysyłkę. 

Transport intermodalny i jego rozwój w Polsce

Polski transport intermodalny choć wciąż się rozwija, to jednak nadal znacząco kuleje, w porównaniu chociażby do krajów Europy Zachodniej. Tam przewozy kolejowo – drogowe oraz lądowo – morskie cieszą się bardzo dużą popularnością, wciąż się rozwijając. W Polsce  ten rodzaj transportu nadal ma zbyt niski udział i nie jest jeszcze na tyle rozwinięty, aby można było mówić o satysfakcjonujących wynikach. 

Patrząc na dane statystyczne dotyczące przewozów intermodalnych pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, zauważyć można znaczący wzrost przewożonych w taki sposób towarów na terenie Polski. W sposób szczególny dużą popularnością cieszy się przewóz kontenerów do lub z portów przeładunkowych, jakie znajdują się w Gdyni oraz w Gdańsku. W przypadku transportu kolejowego, współczynnik ten na przestrzeni lat tworzy niejako sinusoidę, ale z pewnością nie jest w żadnym wypadku wykorzystany potencjał, jaki można byłoby dzięki kolejom osiągnąć. 

Gdzie znajdują się centra logistyczne w Polsce?

Rzeczą wiadomą jest fakt, że aby transport intermodalny mógł rosnąć w siłę i się rozwijać niezbędne są przede wszystkim centra logistyczne. Im ich więcej, tym możliwości wykorzystywania takiej formy przewozów będą większe. Tworzenie centrów logistycznych w Polsce zaczęło się w latach 90 – tych. Wtedy to założono, by punktami węzłowymi stały się węzły logistyczne pod postacią centrów logistycznych. W ten sposób rozpoczęło się tworzenie terminali kontenerowych, których zadaniem było świadczenie usług na rzecz operatorów przewozów intermodalnych. Podstawą miało być równomierne  rozłożenie centrów na terenie całego kraju. Gdzie zaczęły się one pojawiać? Przede wszystkim w tych miejscach, gdzie koncentrował się przemysł, gdzie rozwijała się dystrybucja. gdzie był potencjał, aby jeszcze bardziej pobudzić rozwój gospodarczy i zwiększyć atrakcyjność danej części Polski. 

Kontenery standardowe transport

Czy transport intermodalny jest w Polsce rozwinięty?

Z pewnością nie tak, by można było mówić o satysfakcjonujących wynikach. Niestety, ale terminali kontenerowych jest w Polsce wciąż zbyt mało, są one nie zawsze dobrze ulokowane, a do tego wszystkiego jakość świadczonych w nich usług pozostawia wiele do życzenia. 

Transport kolejowy 

Patrząc na liczby, na każde 1000 kilometrów linii kolejowych przypada 0,5 terminala, a w porównaniu do Niemiec na przykład, tam jest on na poziomie 2. To, na co w sposób szczególny należy zwrócić uwagę, to przede wszystkim niewłaściwie wyposażenie takich terminali oraz niskie parametry techniczne. Zbyt mała ilość torów w terminalach, brak odpowiedniego w nich rozwiązania, by zagwarantować skuteczną, szybką i zadowalającą pracę. To wszystko powoduje, że nadal wciąż wielu ludzi po prostu z takiej formy transportu rezygnuje. Co więcej, większość takich miejsc znajduje się blisko centrów miast, co sprawia, że dojazd do nich jest znacząco ograniczony. 

Transport morski

Patrząc na porty morskie, te są niezwykle atrakcyjnymi ośrodkami, które to zlokalizowane są w odpowiednich miejscach i stanowią naprawdę bardzo dobre centra logistyczne. Port w Gdyni rozrasta się i tam właśnie transport intermodalny cieszy się największą popularnością. Bałtycki Terminal Kontenerowy jest najstarszym i jednocześnie największym portem, w którym wykorzystuje się potencjał tego właśnie miejsca. Najbardziej zaś nowoczesnym jest port morski DCT Gdańsk S.A, powstały w 2007 roku, jako terminal intermodalny. 

Patrząc na przestrzeni lat, obroty ładunkowe w portach znacząco się zwiększyły. I choć nie są one jeszcze w pełni wykorzystane, potencjał naszego kraju jest bardzo duży i być może kolejne lata pozwolą nam taką formę transportu lepiej rozwijać i na nią właśnie stawiać. 

23.07.2020

Jakie działy gospodarki korzystają z kontenerów?

Kontenery morskie to nieodłączny element transportu morskiego. Wszystkie osoby, które wybierają ten rodzaj transportu towarów, wykorzystują właśnie kontenery morskie. Przewozi się w nich wszelkiego rodzaju towary, choć największą popularnością cieszy się przede wszystkim transport produktów drobnicowych. Dzięki więc tak dużej różnorodności, z takich rozwiązań korzystają ludzie związani z różnorodnymi branżami. W tym artykule chcielibyśmy więc bliżej się temu przyjrzeć, skupiając się przede wszystkim na tym, jakie działy gospodarki korzystają z kontenerów najczęściej.

***

Jak wyglądają kontenery?

Z pewnością widział je każdy z nas. To prostopadłościenne, metalowe skrzynie, które dostępne są w różnorodnych wariantach rozmiarów. Mają one masywne ściany, solidną podłogę, dach, a także i w większości przypadków drzwi. W gruncie rzeczy nie jest to jedynie zwykłe, metalowe pudło, gdyż to musi być niezwykle mocne i solidne. Podstawą jest tutaj więc odpowiednia konstrukcja, która zapewnia tą stabilność i tą wytrzymałość zarówno na działania mechaniczne, jak również i na atmosferyczne. Konstrukcję wypełnia podstawa, jak również i słupki narożne. Rama zbudowana jest wzdłuż belek nośnych, belek i dźwigarów poprzecznych. Mocną częścią kontenerów są między innymi słupki narożne, które połączone są z dolnymi jak również z górnymi narożami zaczepowymi. To właśnie one służą do mocowania, do podnoszenia i do postawienia kontenera. Całość uzupełniają wodoszczelne drzwi, które zamykane są na odpowiednią ilość zamków.

Depoty kontenerowe

Różnorodne rodzaje kontenerów

Rynek kontenerowy od lat cieszy się bardzo dużym powodzeniem, co powoduje, że producenci kontenerów muszą wciąż dopasowywać oferty i rozwiązania do potrzeb swoich odbiorców. To wszystko sprawia, że na rynku dostępne są różnorodne rodzaje kontenerów, w zależności od potrzeb klientów.

Pierwszymi są kontenery uniwersalne, które służą do ogólnego przeznaczenia. Nazywane są one jako General Purpose Container. Te przeznaczone są do różnego rodzaju ładunków drobnicowych, do transportu ładunków luzem, do przewozu produktów zarówno sypkich, jak również i cienkich.

Drugimi są kontenery z otwartym dachem, nazywane Open Top lub Hard Top Container. W takich kontenerach przeważnie przewozi się duże towary, takie, których wysokość przekracza te standardowe wymiary i które wkładane są do kontenerów dachem za pomocą dźwigów. Górę można nakryć wodoszczelną plandeką lub też, jeśli jest taka możliwość nałożyć na nią dach.

Trzecie to kontenery o bokach otwartych, czyli Open Sided Container, które mają jak sama nazwa mówi otwierane boki, co sprawia, że można dzięki temu postawić na zdecydowanie łatwiejszy załadunek.

Czwarte to kontenery z otwartym dachem i bokiem, a więc Flat Rack Containers, następne to kontenery platforma, Platform Containers. W tych kontenerach przewozi się ciężkie towary, jak również i te gabarytowe. Można wyróżnić także kontenery cysterny, jak również i kontenery chłodnicze. Te mają w swoim wnętrzu specjalne urządzenia, dzięki którym można ustawić taką temperaturę, jakiej wymaga przewożony towar.

Co przewożone jest w kontenerach morskich?

Ze względu na ogromne ich wymiary, niezwykle dużą ładowność, a do tego i uniwersalne zastosowanie, kontenery morskie można wykorzystać na różnorodne sposoby, gdyż sprawdzą się one doskonale w każdej niemal branży. W ich wnętrzach można przewozić zarówno rzeczy stałe, sypkie, jak również i ciekłe.

Z kontenerów takich korzystają przede wszystkim branże spożywcze. Można nimi przewozić dowolny towar, zarówno ten w postaci artykułów spożywczych pakowanych w paczki, jak również i produktów wymagających odpowiedniej temperatury. Doskonale sprawdza się tutaj transport ryb i mięsa. Kontenery stanowią również bardzo dobry wybór przede wszystkim dla branży budowlanej. Można w nich przewozić zarówno materiały budowlane, jak również i różnego rodzaju sprzęt budowlany, jaki niezbędny jest podczas wykonywania różnego rodzaju robót. Gdzie jeszcze? Sprawdzi się on w branży farmaceutycznej do przewożenia różnego rodzaju lekarstw i środków ochrony, do przewozu ubrań, zabawek czy też wielkogabarytowych produktów.

Transport morski dla każdego

Z transportu morskiego korzysta coraz większa grupa osób, bo jest to jedna z najtańszych, a jednocześnie i najbardziej sprawdzonych metod na przewiezienie towaru nawet z najdalszego zakątka świata. Choć jest to zdecydowanie wolniejsza opcja, niż na przykład samolotowa, to daje możliwość przewozu jednocześnie bardzo dużej ilości towarów, w tym produktów wielkogabarytowych, jakie w samolotach nie zawsze się sprawdzają, by można było je przetransportować.Grunt to postawić na takie rozwiązanie, które okaże się być jak najbardziej trafioną opcją, taką, która zapewni bezpieczny, a do tego stosunkowo tani transport każdego rodzaju rzeczy. Bez względu więc na branżę, na pewno kontenery morskie to bardzo dobry wybór, który będzie w stanie zadowolić wszystkich, nawet najbardziej wymagających odbiorców.

23.07.2020

Jakie działy gospodarki korzystają z kontenerów?

Kontenery morskie to nieodłączny element transportu morskiego. Wszystkie osoby, które wybierają ten rodzaj transportu towarów, wykorzystują właśnie kontenery morskie. Przewozi się w nich wszelkiego rodzaju towary, choć największą popularnością cieszy się przede wszystkim transport produktów drobnicowych. Dzięki więc tak dużej różnorodności, z takich rozwiązań korzystają ludzie związani z różnorodnymi branżami. W tym artykule chcielibyśmy więc bliżej się temu przyjrzeć, skupiając się przede wszystkim na tym, jakie działy gospodarki korzystają z kontenerów najczęściej.

***

Jak wyglądają kontenery?

Z pewnością widział je każdy z nas. To prostopadłościenne, metalowe skrzynie, które dostępne są w różnorodnych wariantach rozmiarów. Mają one masywne ściany, solidną podłogę, dach, a także i w większości przypadków drzwi. W gruncie rzeczy nie jest to jedynie zwykłe, metalowe pudło, gdyż to musi być niezwykle mocne i solidne. Podstawą jest tutaj więc odpowiednia konstrukcja, która zapewnia tą stabilność i tą wytrzymałość zarówno na działania mechaniczne, jak również i na atmosferyczne. Konstrukcję wypełnia podstawa, jak również i słupki narożne. Rama zbudowana jest wzdłuż belek nośnych, belek i dźwigarów poprzecznych. Mocną częścią kontenerów są między innymi słupki narożne, które połączone są z dolnymi jak również z górnymi narożami zaczepowymi. To właśnie one służą do mocowania, do podnoszenia i do postawienia kontenera. Całość uzupełniają wodoszczelne drzwi, które zamykane są na odpowiednią ilość zamków.

Depoty kontenerowe

Różnorodne rodzaje kontenerów

Rynek kontenerowy od lat cieszy się bardzo dużym powodzeniem, co powoduje, że producenci kontenerów muszą wciąż dopasowywać oferty i rozwiązania do potrzeb swoich odbiorców. To wszystko sprawia, że na rynku dostępne są różnorodne rodzaje kontenerów, w zależności od potrzeb klientów.

Pierwszymi są kontenery uniwersalne, które służą do ogólnego przeznaczenia. Nazywane są one jako General Purpose Container. Te przeznaczone są do różnego rodzaju ładunków drobnicowych, do transportu ładunków luzem, do przewozu produktów zarówno sypkich, jak również i cienkich.

Drugimi są kontenery z otwartym dachem, nazywane Open Top lub Hard Top Container. W takich kontenerach przeważnie przewozi się duże towary, takie, których wysokość przekracza te standardowe wymiary i które wkładane są do kontenerów dachem za pomocą dźwigów. Górę można nakryć wodoszczelną plandeką lub też, jeśli jest taka możliwość nałożyć na nią dach.

Trzecie to kontenery o bokach otwartych, czyli Open Sided Container, które mają jak sama nazwa mówi otwierane boki, co sprawia, że można dzięki temu postawić na zdecydowanie łatwiejszy załadunek.

Czwarte to kontenery z otwartym dachem i bokiem, a więc Flat Rack Containers, następne to kontenery platforma, Platform Containers. W tych kontenerach przewozi się ciężkie towary, jak również i te gabarytowe. Można wyróżnić także kontenery cysterny, jak również i kontenery chłodnicze. Te mają w swoim wnętrzu specjalne urządzenia, dzięki którym można ustawić taką temperaturę, jakiej wymaga przewożony towar.

Co przewożone jest w kontenerach morskich?

Ze względu na ogromne ich wymiary, niezwykle dużą ładowność, a do tego i uniwersalne zastosowanie, kontenery morskie można wykorzystać na różnorodne sposoby, gdyż sprawdzą się one doskonale w każdej niemal branży. W ich wnętrzach można przewozić zarówno rzeczy stałe, sypkie, jak również i ciekłe.

Z kontenerów takich korzystają przede wszystkim branże spożywcze. Można nimi przewozić dowolny towar, zarówno ten w postaci artykułów spożywczych pakowanych w paczki, jak również i produktów wymagających odpowiedniej temperatury. Doskonale sprawdza się tutaj transport ryb i mięsa. Kontenery stanowią również bardzo dobry wybór przede wszystkim dla branży budowlanej. Można w nich przewozić zarówno materiały budowlane, jak również i różnego rodzaju sprzęt budowlany, jaki niezbędny jest podczas wykonywania różnego rodzaju robót. Gdzie jeszcze? Sprawdzi się on w branży farmaceutycznej do przewożenia różnego rodzaju lekarstw i środków ochrony, do przewozu ubrań, zabawek czy też wielkogabarytowych produktów.

Transport morski dla każdego

Z transportu morskiego korzysta coraz większa grupa osób, bo jest to jedna z najtańszych, a jednocześnie i najbardziej sprawdzonych metod na przewiezienie towaru nawet z najdalszego zakątka świata. Choć jest to zdecydowanie wolniejsza opcja, niż na przykład samolotowa, to daje możliwość przewozu jednocześnie bardzo dużej ilości towarów, w tym produktów wielkogabarytowych, jakie w samolotach nie zawsze się sprawdzają, by można było je przetransportować.Grunt to postawić na takie rozwiązanie, które okaże się być jak najbardziej trafioną opcją, taką, która zapewni bezpieczny, a do tego stosunkowo tani transport każdego rodzaju rzeczy. Bez względu więc na branżę, na pewno kontenery morskie to bardzo dobry wybór, który będzie w stanie zadowolić wszystkich, nawet najbardziej wymagających odbiorców.

23.07.2020

Jakie działy gospodarki korzystają z kontenerów?

Kontenery morskie to nieodłączny element transportu morskiego. Wszystkie osoby, które wybierają ten rodzaj transportu towarów, wykorzystują właśnie kontenery morskie. Przewozi się w nich wszelkiego rodzaju towary, choć największą popularnością cieszy się przede wszystkim transport produktów drobnicowych. Dzięki więc tak dużej różnorodności, z takich rozwiązań korzystają ludzie związani z różnorodnymi branżami. W tym artykule chcielibyśmy więc bliżej się temu przyjrzeć, skupiając się przede wszystkim na tym, jakie działy gospodarki korzystają z kontenerów najczęściej.

***

Jak wyglądają kontenery?

Z pewnością widział je każdy z nas. To prostopadłościenne, metalowe skrzynie, które dostępne są w różnorodnych wariantach rozmiarów. Mają one masywne ściany, solidną podłogę, dach, a także i w większości przypadków drzwi. W gruncie rzeczy nie jest to jedynie zwykłe, metalowe pudło, gdyż to musi być niezwykle mocne i solidne. Podstawą jest tutaj więc odpowiednia konstrukcja, która zapewnia tą stabilność i tą wytrzymałość zarówno na działania mechaniczne, jak również i na atmosferyczne. Konstrukcję wypełnia podstawa, jak również i słupki narożne. Rama zbudowana jest wzdłuż belek nośnych, belek i dźwigarów poprzecznych. Mocną częścią kontenerów są między innymi słupki narożne, które połączone są z dolnymi jak również z górnymi narożami zaczepowymi. To właśnie one służą do mocowania, do podnoszenia i do postawienia kontenera. Całość uzupełniają wodoszczelne drzwi, które zamykane są na odpowiednią ilość zamków.

Depoty kontenerowe

Różnorodne rodzaje kontenerów

Rynek kontenerowy od lat cieszy się bardzo dużym powodzeniem, co powoduje, że producenci kontenerów muszą wciąż dopasowywać oferty i rozwiązania do potrzeb swoich odbiorców. To wszystko sprawia, że na rynku dostępne są różnorodne rodzaje kontenerów, w zależności od potrzeb klientów.

Pierwszymi są kontenery uniwersalne, które służą do ogólnego przeznaczenia. Nazywane są one jako General Purpose Container. Te przeznaczone są do różnego rodzaju ładunków drobnicowych, do transportu ładunków luzem, do przewozu produktów zarówno sypkich, jak również i cienkich.

Drugimi są kontenery z otwartym dachem, nazywane Open Top lub Hard Top Container. W takich kontenerach przeważnie przewozi się duże towary, takie, których wysokość przekracza te standardowe wymiary i które wkładane są do kontenerów dachem za pomocą dźwigów. Górę można nakryć wodoszczelną plandeką lub też, jeśli jest taka możliwość nałożyć na nią dach.

Trzecie to kontenery o bokach otwartych, czyli Open Sided Container, które mają jak sama nazwa mówi otwierane boki, co sprawia, że można dzięki temu postawić na zdecydowanie łatwiejszy załadunek.

Czwarte to kontenery z otwartym dachem i bokiem, a więc Flat Rack Containers, następne to kontenery platforma, Platform Containers. W tych kontenerach przewozi się ciężkie towary, jak również i te gabarytowe. Można wyróżnić także kontenery cysterny, jak również i kontenery chłodnicze. Te mają w swoim wnętrzu specjalne urządzenia, dzięki którym można ustawić taką temperaturę, jakiej wymaga przewożony towar.

Co przewożone jest w kontenerach morskich?

Ze względu na ogromne ich wymiary, niezwykle dużą ładowność, a do tego i uniwersalne zastosowanie, kontenery morskie można wykorzystać na różnorodne sposoby, gdyż sprawdzą się one doskonale w każdej niemal branży. W ich wnętrzach można przewozić zarówno rzeczy stałe, sypkie, jak również i ciekłe.

Z kontenerów takich korzystają przede wszystkim branże spożywcze. Można nimi przewozić dowolny towar, zarówno ten w postaci artykułów spożywczych pakowanych w paczki, jak również i produktów wymagających odpowiedniej temperatury. Doskonale sprawdza się tutaj transport ryb i mięsa. Kontenery stanowią również bardzo dobry wybór przede wszystkim dla branży budowlanej. Można w nich przewozić zarówno materiały budowlane, jak również i różnego rodzaju sprzęt budowlany, jaki niezbędny jest podczas wykonywania różnego rodzaju robót. Gdzie jeszcze? Sprawdzi się on w branży farmaceutycznej do przewożenia różnego rodzaju lekarstw i środków ochrony, do przewozu ubrań, zabawek czy też wielkogabarytowych produktów.

Transport morski dla każdego

Z transportu morskiego korzysta coraz większa grupa osób, bo jest to jedna z najtańszych, a jednocześnie i najbardziej sprawdzonych metod na przewiezienie towaru nawet z najdalszego zakątka świata. Choć jest to zdecydowanie wolniejsza opcja, niż na przykład samolotowa, to daje możliwość przewozu jednocześnie bardzo dużej ilości towarów, w tym produktów wielkogabarytowych, jakie w samolotach nie zawsze się sprawdzają, by można było je przetransportować.Grunt to postawić na takie rozwiązanie, które okaże się być jak najbardziej trafioną opcją, taką, która zapewni bezpieczny, a do tego stosunkowo tani transport każdego rodzaju rzeczy. Bez względu więc na branżę, na pewno kontenery morskie to bardzo dobry wybór, który będzie w stanie zadowolić wszystkich, nawet najbardziej wymagających odbiorców.

23.07.2020

Jakie działy gospodarki korzystają z kontenerów?

Kontenery morskie to nieodłączny element transportu morskiego. Wszystkie osoby, które wybierają ten rodzaj transportu towarów, wykorzystują właśnie kontenery morskie. Przewozi się w nich wszelkiego rodzaju towary, choć największą popularnością cieszy się przede wszystkim transport produktów drobnicowych. Dzięki więc tak dużej różnorodności, z takich rozwiązań korzystają ludzie związani z różnorodnymi branżami. W tym artykule chcielibyśmy więc bliżej się temu przyjrzeć, skupiając się przede wszystkim na tym, jakie działy gospodarki korzystają z kontenerów najczęściej.

***

Jak wyglądają kontenery?

Z pewnością widział je każdy z nas. To prostopadłościenne, metalowe skrzynie, które dostępne są w różnorodnych wariantach rozmiarów. Mają one masywne ściany, solidną podłogę, dach, a także i w większości przypadków drzwi. W gruncie rzeczy nie jest to jedynie zwykłe, metalowe pudło, gdyż to musi być niezwykle mocne i solidne. Podstawą jest tutaj więc odpowiednia konstrukcja, która zapewnia tą stabilność i tą wytrzymałość zarówno na działania mechaniczne, jak również i na atmosferyczne. Konstrukcję wypełnia podstawa, jak również i słupki narożne. Rama zbudowana jest wzdłuż belek nośnych, belek i dźwigarów poprzecznych. Mocną częścią kontenerów są między innymi słupki narożne, które połączone są z dolnymi jak również z górnymi narożami zaczepowymi. To właśnie one służą do mocowania, do podnoszenia i do postawienia kontenera. Całość uzupełniają wodoszczelne drzwi, które zamykane są na odpowiednią ilość zamków.

Depoty kontenerowe

Różnorodne rodzaje kontenerów

Rynek kontenerowy od lat cieszy się bardzo dużym powodzeniem, co powoduje, że producenci kontenerów muszą wciąż dopasowywać oferty i rozwiązania do potrzeb swoich odbiorców. To wszystko sprawia, że na rynku dostępne są różnorodne rodzaje kontenerów, w zależności od potrzeb klientów.

Pierwszymi są kontenery uniwersalne, które służą do ogólnego przeznaczenia. Nazywane są one jako General Purpose Container. Te przeznaczone są do różnego rodzaju ładunków drobnicowych, do transportu ładunków luzem, do przewozu produktów zarówno sypkich, jak również i cienkich.

Drugimi są kontenery z otwartym dachem, nazywane Open Top lub Hard Top Container. W takich kontenerach przeważnie przewozi się duże towary, takie, których wysokość przekracza te standardowe wymiary i które wkładane są do kontenerów dachem za pomocą dźwigów. Górę można nakryć wodoszczelną plandeką lub też, jeśli jest taka możliwość nałożyć na nią dach.

Trzecie to kontenery o bokach otwartych, czyli Open Sided Container, które mają jak sama nazwa mówi otwierane boki, co sprawia, że można dzięki temu postawić na zdecydowanie łatwiejszy załadunek.

Czwarte to kontenery z otwartym dachem i bokiem, a więc Flat Rack Containers, następne to kontenery platforma, Platform Containers. W tych kontenerach przewozi się ciężkie towary, jak również i te gabarytowe. Można wyróżnić także kontenery cysterny, jak również i kontenery chłodnicze. Te mają w swoim wnętrzu specjalne urządzenia, dzięki którym można ustawić taką temperaturę, jakiej wymaga przewożony towar.

Co przewożone jest w kontenerach morskich?

Ze względu na ogromne ich wymiary, niezwykle dużą ładowność, a do tego i uniwersalne zastosowanie, kontenery morskie można wykorzystać na różnorodne sposoby, gdyż sprawdzą się one doskonale w każdej niemal branży. W ich wnętrzach można przewozić zarówno rzeczy stałe, sypkie, jak również i ciekłe.

Z kontenerów takich korzystają przede wszystkim branże spożywcze. Można nimi przewozić dowolny towar, zarówno ten w postaci artykułów spożywczych pakowanych w paczki, jak również i produktów wymagających odpowiedniej temperatury. Doskonale sprawdza się tutaj transport ryb i mięsa. Kontenery stanowią również bardzo dobry wybór przede wszystkim dla branży budowlanej. Można w nich przewozić zarówno materiały budowlane, jak również i różnego rodzaju sprzęt budowlany, jaki niezbędny jest podczas wykonywania różnego rodzaju robót. Gdzie jeszcze? Sprawdzi się on w branży farmaceutycznej do przewożenia różnego rodzaju lekarstw i środków ochrony, do przewozu ubrań, zabawek czy też wielkogabarytowych produktów.

Transport morski dla każdego

Z transportu morskiego korzysta coraz większa grupa osób, bo jest to jedna z najtańszych, a jednocześnie i najbardziej sprawdzonych metod na przewiezienie towaru nawet z najdalszego zakątka świata. Choć jest to zdecydowanie wolniejsza opcja, niż na przykład samolotowa, to daje możliwość przewozu jednocześnie bardzo dużej ilości towarów, w tym produktów wielkogabarytowych, jakie w samolotach nie zawsze się sprawdzają, by można było je przetransportować.Grunt to postawić na takie rozwiązanie, które okaże się być jak najbardziej trafioną opcją, taką, która zapewni bezpieczny, a do tego stosunkowo tani transport każdego rodzaju rzeczy. Bez względu więc na branżę, na pewno kontenery morskie to bardzo dobry wybór, który będzie w stanie zadowolić wszystkich, nawet najbardziej wymagających odbiorców.

23.07.2020

Jakie działy gospodarki korzystają z kontenerów?

Kontenery morskie to nieodłączny element transportu morskiego. Wszystkie osoby, które wybierają ten rodzaj transportu towarów, wykorzystują właśnie kontenery morskie. Przewozi się w nich wszelkiego rodzaju towary, choć największą popularnością cieszy się przede wszystkim transport produktów drobnicowych. Dzięki więc tak dużej różnorodności, z takich rozwiązań korzystają ludzie związani z różnorodnymi branżami. W tym artykule chcielibyśmy więc bliżej się temu przyjrzeć, skupiając się przede wszystkim na tym, jakie działy gospodarki korzystają z kontenerów najczęściej.

***

Jak wyglądają kontenery?

Z pewnością widział je każdy z nas. To prostopadłościenne, metalowe skrzynie, które dostępne są w różnorodnych wariantach rozmiarów. Mają one masywne ściany, solidną podłogę, dach, a także i w większości przypadków drzwi. W gruncie rzeczy nie jest to jedynie zwykłe, metalowe pudło, gdyż to musi być niezwykle mocne i solidne. Podstawą jest tutaj więc odpowiednia konstrukcja, która zapewnia tą stabilność i tą wytrzymałość zarówno na działania mechaniczne, jak również i na atmosferyczne. Konstrukcję wypełnia podstawa, jak również i słupki narożne. Rama zbudowana jest wzdłuż belek nośnych, belek i dźwigarów poprzecznych. Mocną częścią kontenerów są między innymi słupki narożne, które połączone są z dolnymi jak również z górnymi narożami zaczepowymi. To właśnie one służą do mocowania, do podnoszenia i do postawienia kontenera. Całość uzupełniają wodoszczelne drzwi, które zamykane są na odpowiednią ilość zamków.

Depoty kontenerowe

Różnorodne rodzaje kontenerów

Rynek kontenerowy od lat cieszy się bardzo dużym powodzeniem, co powoduje, że producenci kontenerów muszą wciąż dopasowywać oferty i rozwiązania do potrzeb swoich odbiorców. To wszystko sprawia, że na rynku dostępne są różnorodne rodzaje kontenerów, w zależności od potrzeb klientów.

Pierwszymi są kontenery uniwersalne, które służą do ogólnego przeznaczenia. Nazywane są one jako General Purpose Container. Te przeznaczone są do różnego rodzaju ładunków drobnicowych, do transportu ładunków luzem, do przewozu produktów zarówno sypkich, jak również i cienkich.

Drugimi są kontenery z otwartym dachem, nazywane Open Top lub Hard Top Container. W takich kontenerach przeważnie przewozi się duże towary, takie, których wysokość przekracza te standardowe wymiary i które wkładane są do kontenerów dachem za pomocą dźwigów. Górę można nakryć wodoszczelną plandeką lub też, jeśli jest taka możliwość nałożyć na nią dach.

Trzecie to kontenery o bokach otwartych, czyli Open Sided Container, które mają jak sama nazwa mówi otwierane boki, co sprawia, że można dzięki temu postawić na zdecydowanie łatwiejszy załadunek.

Czwarte to kontenery z otwartym dachem i bokiem, a więc Flat Rack Containers, następne to kontenery platforma, Platform Containers. W tych kontenerach przewozi się ciężkie towary, jak również i te gabarytowe. Można wyróżnić także kontenery cysterny, jak również i kontenery chłodnicze. Te mają w swoim wnętrzu specjalne urządzenia, dzięki którym można ustawić taką temperaturę, jakiej wymaga przewożony towar.

Co przewożone jest w kontenerach morskich?

Ze względu na ogromne ich wymiary, niezwykle dużą ładowność, a do tego i uniwersalne zastosowanie, kontenery morskie można wykorzystać na różnorodne sposoby, gdyż sprawdzą się one doskonale w każdej niemal branży. W ich wnętrzach można przewozić zarówno rzeczy stałe, sypkie, jak również i ciekłe.

Z kontenerów takich korzystają przede wszystkim branże spożywcze. Można nimi przewozić dowolny towar, zarówno ten w postaci artykułów spożywczych pakowanych w paczki, jak również i produktów wymagających odpowiedniej temperatury. Doskonale sprawdza się tutaj transport ryb i mięsa. Kontenery stanowią również bardzo dobry wybór przede wszystkim dla branży budowlanej. Można w nich przewozić zarówno materiały budowlane, jak również i różnego rodzaju sprzęt budowlany, jaki niezbędny jest podczas wykonywania różnego rodzaju robót. Gdzie jeszcze? Sprawdzi się on w branży farmaceutycznej do przewożenia różnego rodzaju lekarstw i środków ochrony, do przewozu ubrań, zabawek czy też wielkogabarytowych produktów.

Transport morski dla każdego

Z transportu morskiego korzysta coraz większa grupa osób, bo jest to jedna z najtańszych, a jednocześnie i najbardziej sprawdzonych metod na przewiezienie towaru nawet z najdalszego zakątka świata. Choć jest to zdecydowanie wolniejsza opcja, niż na przykład samolotowa, to daje możliwość przewozu jednocześnie bardzo dużej ilości towarów, w tym produktów wielkogabarytowych, jakie w samolotach nie zawsze się sprawdzają, by można było je przetransportować.Grunt to postawić na takie rozwiązanie, które okaże się być jak najbardziej trafioną opcją, taką, która zapewni bezpieczny, a do tego stosunkowo tani transport każdego rodzaju rzeczy. Bez względu więc na branżę, na pewno kontenery morskie to bardzo dobry wybór, który będzie w stanie zadowolić wszystkich, nawet najbardziej wymagających odbiorców.

23.07.2020

Jakie działy gospodarki korzystają z kontenerów?

Kontenery morskie to nieodłączny element transportu morskiego. Wszystkie osoby, które wybierają ten rodzaj transportu towarów, wykorzystują właśnie kontenery morskie. Przewozi się w nich wszelkiego rodzaju towary, choć największą popularnością cieszy się przede wszystkim transport produktów drobnicowych. Dzięki więc tak dużej różnorodności, z takich rozwiązań korzystają ludzie związani z różnorodnymi branżami. W tym artykule chcielibyśmy więc bliżej się temu przyjrzeć, skupiając się przede wszystkim na tym, jakie działy gospodarki korzystają z kontenerów najczęściej.

***

Jak wyglądają kontenery?

Z pewnością widział je każdy z nas. To prostopadłościenne, metalowe skrzynie, które dostępne są w różnorodnych wariantach rozmiarów. Mają one masywne ściany, solidną podłogę, dach, a także i w większości przypadków drzwi. W gruncie rzeczy nie jest to jedynie zwykłe, metalowe pudło, gdyż to musi być niezwykle mocne i solidne. Podstawą jest tutaj więc odpowiednia konstrukcja, która zapewnia tą stabilność i tą wytrzymałość zarówno na działania mechaniczne, jak również i na atmosferyczne. Konstrukcję wypełnia podstawa, jak również i słupki narożne. Rama zbudowana jest wzdłuż belek nośnych, belek i dźwigarów poprzecznych. Mocną częścią kontenerów są między innymi słupki narożne, które połączone są z dolnymi jak również z górnymi narożami zaczepowymi. To właśnie one służą do mocowania, do podnoszenia i do postawienia kontenera. Całość uzupełniają wodoszczelne drzwi, które zamykane są na odpowiednią ilość zamków.

Depoty kontenerowe

Różnorodne rodzaje kontenerów

Rynek kontenerowy od lat cieszy się bardzo dużym powodzeniem, co powoduje, że producenci kontenerów muszą wciąż dopasowywać oferty i rozwiązania do potrzeb swoich odbiorców. To wszystko sprawia, że na rynku dostępne są różnorodne rodzaje kontenerów, w zależności od potrzeb klientów.

Pierwszymi są kontenery uniwersalne, które służą do ogólnego przeznaczenia. Nazywane są one jako General Purpose Container. Te przeznaczone są do różnego rodzaju ładunków drobnicowych, do transportu ładunków luzem, do przewozu produktów zarówno sypkich, jak również i cienkich.

Drugimi są kontenery z otwartym dachem, nazywane Open Top lub Hard Top Container. W takich kontenerach przeważnie przewozi się duże towary, takie, których wysokość przekracza te standardowe wymiary i które wkładane są do kontenerów dachem za pomocą dźwigów. Górę można nakryć wodoszczelną plandeką lub też, jeśli jest taka możliwość nałożyć na nią dach.

Trzecie to kontenery o bokach otwartych, czyli Open Sided Container, które mają jak sama nazwa mówi otwierane boki, co sprawia, że można dzięki temu postawić na zdecydowanie łatwiejszy załadunek.

Czwarte to kontenery z otwartym dachem i bokiem, a więc Flat Rack Containers, następne to kontenery platforma, Platform Containers. W tych kontenerach przewozi się ciężkie towary, jak również i te gabarytowe. Można wyróżnić także kontenery cysterny, jak również i kontenery chłodnicze. Te mają w swoim wnętrzu specjalne urządzenia, dzięki którym można ustawić taką temperaturę, jakiej wymaga przewożony towar.

Co przewożone jest w kontenerach morskich?

Ze względu na ogromne ich wymiary, niezwykle dużą ładowność, a do tego i uniwersalne zastosowanie, kontenery morskie można wykorzystać na różnorodne sposoby, gdyż sprawdzą się one doskonale w każdej niemal branży. W ich wnętrzach można przewozić zarówno rzeczy stałe, sypkie, jak również i ciekłe.

Z kontenerów takich korzystają przede wszystkim branże spożywcze. Można nimi przewozić dowolny towar, zarówno ten w postaci artykułów spożywczych pakowanych w paczki, jak również i produktów wymagających odpowiedniej temperatury. Doskonale sprawdza się tutaj transport ryb i mięsa. Kontenery stanowią również bardzo dobry wybór przede wszystkim dla branży budowlanej. Można w nich przewozić zarówno materiały budowlane, jak również i różnego rodzaju sprzęt budowlany, jaki niezbędny jest podczas wykonywania różnego rodzaju robót. Gdzie jeszcze? Sprawdzi się on w branży farmaceutycznej do przewożenia różnego rodzaju lekarstw i środków ochrony, do przewozu ubrań, zabawek czy też wielkogabarytowych produktów.

Transport morski dla każdego

Z transportu morskiego korzysta coraz większa grupa osób, bo jest to jedna z najtańszych, a jednocześnie i najbardziej sprawdzonych metod na przewiezienie towaru nawet z najdalszego zakątka świata. Choć jest to zdecydowanie wolniejsza opcja, niż na przykład samolotowa, to daje możliwość przewozu jednocześnie bardzo dużej ilości towarów, w tym produktów wielkogabarytowych, jakie w samolotach nie zawsze się sprawdzają, by można było je przetransportować.Grunt to postawić na takie rozwiązanie, które okaże się być jak najbardziej trafioną opcją, taką, która zapewni bezpieczny, a do tego stosunkowo tani transport każdego rodzaju rzeczy. Bez względu więc na branżę, na pewno kontenery morskie to bardzo dobry wybór, który będzie w stanie zadowolić wszystkich, nawet najbardziej wymagających odbiorców.