Archiwum

02.06.2020

Jakie są oznaczenia na kontenerach morskich?

Kontenery morskie są podstawą transportu morskiego. To najczęściej wybierany rodzaj przewozu towarów drogą morską. Gwarantuje wysoką jakość usług i pełne bezpieczeństwo przy stosunkowo niskim koszcie. Korzystając z kontenerów morskich można przewieźć bardzo dużą ilość towaru jednocześnie.

***

System identyfikacji

Ważnym elementem systemu identyfikacji kontenerów jest ich oznakowanie. Jest to zapis danych, dzięki któremu wiadomo do jakiego odbiorcy ma trafić konkretny towar. System identyfikacji został podany w normie PN- EN ISO 6346:1995. Obejmuje między innymi takie elementy, jak: kod właściciela składający się z trzech liter, identyfikator kategorii wyposażenia określonego jedną literą, numer seryjny kontenera obejmujący sześć cyfr i cyfrę kontrolną. Ten ciąg liter i cyfr jest w pełni zrozumiały dla osób z branży ułatwiając zachowanie porządku w transporcie.

Oznaczenie kontenera do transportu

Przykład oznakowania kontenera

Jeśli dany kontener ma wyruszyć w trasę drogą morską, musi mieć obowiązkowe oznakowanie. Jest ono widoczne dzięki tabliczek, naklejek i emblematów. Na lewym skrzydle drzwi znajdują się: tabliczka CSC, tabliczka celna i impregnacji drewna. Może być zamieszczony także emblemat właściciela lub towarzystwa klasyfikacyjnego. Wymieniona tabliczka CSC określa, czy dany kontener spełnia wymogi konwencji o bezpiecznych kontenerach. Muszą się na niej znaleźć: nagłówek, data wykonania, nazwa kraju, numer świadectwa uznania, numer identyfikacyjny, daty przeglądów, maksymalna eksploatacyjna masa, wytrzymałość ściany czołowej i bocznych, siła w czasie próby sztywności i obciążenie w trakcie próby piętrzenia. W przypadku kontenera zbiornikowego, na bocznej ścianie powinien znajdować się kod. Pierwsze trzy litery oznaczają właściciela kontenera, który musi być wcześniej zarejestrowany  i zatwierdzony w BIC – Bureau International Containers et du Transport Intermodal. Kolejna z liter jest identyfikatorem kategorii wyposażenia. Litera U oznacza grupę kontenerowców ładunkowych i pojawia się najczęściej. Następny jest numer seryjny kontenera. Składa się on z cyfr arabskich – pierwszych sześć cyfr stanowi numer identyfikacyjny kontenera, a ostatnia to cyfra kontrolna, która jest unikalna dla danego kontenera. Zależna jest od trzech grup identyfikacyjnych. Dalej określa się kod wielkości kontenera, obejmującego dwa znaki i kod typu kontenera, wskazującego kolejne dwa znaki. Na przykład w kodzie „20 GP” cyfra 2 oznacza długość kontenera, która wynosi 20’, a więc mniej więcej 6058 mm. Cyfra 0 to wysokość i szerokość kontenera, która w tym przypadku wynosi 8”, a więc około 2438 mm. Patrząc dalej, kod GP określa kontener ogólny, służący do przewożenia różnego rodzaju towarów. Na końcu umieszcza się także maksymalną wagę brutto kontenera i masę własną opakowania w kilogramach i funtach. Podaje się także kod kraju, aby mieć wiedzę, gdzie konkretny kontener został zarejestrowany. Oprócz tych oznaczeń umieszcza się także tabliczkę określającą prawidłowy stan techniczny, potwierdzającą jego dopuszczenie do obrotu.

W przypadku kontenera izotermicznego oznaczenie powinno znajdować się na ścianie czołowej i zawierać skrót właściciela, numer seryjny i cyfrę kontrolną.

Przeglądy techniczne

Regularne wykonywanie przeglądów technicznych kontenerów jest niezwykle ważne. Podnosi to bezpieczeństwo przewożonego towaru i samego statku, a także umożliwia dopuszczenie kontenera do wysyłki. Badanie techniczne powinno być wykonywane przynajmniej raz do roku. Istotne znaczenie ma sprawdzenie szczelności, wszelkich ognisk korozji oraz, w przypadku kontenerów chłodniczych, systemu chłodniczego. Wszelkie normy bezpieczeństwa muszą zostać spełnione, aby klient, wybierając transport morski, miał pewność, że wszystko odbywa się na wysokim poziomie. Firmy oferujące kontenery zarówno na sprzedaż, jak i na wynajem, oferują często również przeglądy techniczne. Tylko zadbany sprzęt zapewni transportowi morskiemu odpowiednio wysoki poziom.

20.05.2020

Historia kontenerów morskich

Transport morski cieszy się niezwykle dużą popularnością od dziesiątek lat. Stawia na niego bardzo wielu przedsiębiorców, korzystając z taniej i bezpiecznej formy dostarczania towarów. W przeciwieństwie do lotniczego, umożliwia przesyłanie ciężkich ładunków. Ta forma transportu wymaga wykorzystania kontenerów morskich. Dzięki nim można przewozić wszystko, począwszy od drobnych artykułów, po wielkogabarytowe towary. Kiedy właściwie pojawiły się kontenery morskie? Od kiedy cieszą się tak dużą popularnością? Jaka jest ich historia?

***

Twórcą nowoczesnego transportu morskiego był Malcolm P. McLean, który w latach 30-tych ubiegłego wieku wpadł na pomysł, by przewozić zestawy drogowe za pośrednictwem statków. W tym właśnie okresie pojawiły się kontenery i rozpoczął się rozwój transportu kolejowego. Z czasem kontenery dawały coraz więcej możliwości przewozu zróżnicowanych towarów. Były coraz liczniejsze i chętniej wybierane przez przedsiębiorców Od momentu standaryzacji kontenerów i naczep drogowych, zainteresowanie transportem morskich znacznie wzrosło. Dziś cieszy się niebywale dużym powodzeniem na rynku. Wygoda, komfort, zmniejszenie kosztów transportu, możliwość przewozu bardzo dużej ilości towarów. Zalet wykorzystania kontenerów morskich jest naprawdę bardzo dużo.

Malcom P. McLean stworzył przedsiębiorstwo Sea – Land, które zapoczątkowało progresję konteneryzacji we współczesnym transporcie. Jego działalność była wstępem do rozwoju transportu morskiego, którego popularność jest w dzisiejszych czasach ogromna.

 

Kontenery morskie i chłodnie

 

1956 rok – pierwszy kontenerowiec

 

Pierwszy kontenerowiec, jaki wyruszył w drogę morską to Ideal X, który w 1956 roku przepłynął z Newark do Hudson. Znajdowało się na nim blisko 58 kontenerów morskich. W roku 1966, po raz pierwszy pojawił się tego typu kontenerowiec w Europie. Był nim Fairgrand, który transportował aż 226 kontenerów i wpłynął do portu w Bremie. Z biegiem czasu takich statków było coraz więcej, wzrosła też liczba zainteresowanych tego typu transportem.

W latach 70-tych XX wieku transport morski działał już na wysokim poziomie. Produkowano wciąż nowe statki, których wymiary były dostosowane do przewozu jak największej ilości kontenerów. Trwało to aż do lat 90-tych, kiedy nastąpiło spowolnienie ekspansji kontenerów morskich w Europie. W tym jednak czasie, nastąpił rozkwit tej formy transportu na Dalekim Wschodzie, kontenery morskie wybierała coraz większa grupa kontrahentów. Do dziś przewóz kontenerowy cieszy się największą popularnością właśnie na rynku azjatyckim.

 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na kontenery

 

Współcześnie, konteneryzacja ciągle się rozwija i cieszy bardzo dużą popularnością.Przyczynia się do tego stosunkowo niski koszt transportu, jego bezpieczeństwo i możliwość przewozu większej ilości towarów, z dużo większym limitem rozmiarów. Szacuje się, że rozwój kontenerów morskich wciąż nasila się, co jest szczególnie zauważalne w krajach rozwijających się. Eksperci są zdania, że najbliższe dwadzieścia lat spowoduje jeszcze większe zainteresowanie przewozem kontenerów, co z pewnością jest bardzo dobrą informacją dla producentów tego typu rozwiązań.

 

Wybór firmy oferującej kontenery

 

Produkcja kontenerów morskich prężnie rozwija się w Chinach. Zarówno na rynku światowym, jak i polskim, istnieją firmy, zajmujące się sprzedażą i wynajmem kontenerów. Sprawdza się każde rozwiązanie odpowiadające na potrzeby i oczekiwania odbiorcy.

Osoba zainteresowana kupnem lub dzierżawą kontenerów staje przed niełatwym zadaniem wyboru dostawcy. Przed podjęciem współpracy warto szczegółowo sprawdzić oferty poszczególnych przedsiębiorców, porównać je, określić swoje wymagania i oczekiwania. Dopiero po tak skrupulatnej analizie można podjąć ostateczną decyzję, wybierając dostawcę spełniającego wszelkie kryteria i wymogi.

Pewne jest, że kontenery morskie były, są i pozostaną najlepszą formą transportu morskiego. Rozwój technologiczny i globalizacja generuje rosnące potrzeby logistyczne i transportowe.

20.05.2020

Historia kontenerów morskich

Transport morski cieszy się niezwykle dużą popularnością od dziesiątek lat. Stawia na niego bardzo wielu przedsiębiorców, korzystając z taniej i bezpiecznej formy dostarczania towarów. W przeciwieństwie do lotniczego, umożliwia przesyłanie ciężkich ładunków. Ta forma transportu wymaga wykorzystania kontenerów morskich. Dzięki nim można przewozić wszystko, począwszy od drobnych artykułów, po wielkogabarytowe towary. Kiedy właściwie pojawiły się kontenery morskie? Od kiedy cieszą się tak dużą popularnością? Jaka jest ich historia?

***

Twórcą nowoczesnego transportu morskiego był Malcolm P. McLean, który w latach 30-tych ubiegłego wieku wpadł na pomysł, by przewozić zestawy drogowe za pośrednictwem statków. W tym właśnie okresie pojawiły się kontenery i rozpoczął się rozwój transportu kolejowego. Z czasem kontenery dawały coraz więcej możliwości przewozu zróżnicowanych towarów. Były coraz liczniejsze i chętniej wybierane przez przedsiębiorców Od momentu standaryzacji kontenerów i naczep drogowych, zainteresowanie transportem morskich znacznie wzrosło. Dziś cieszy się niebywale dużym powodzeniem na rynku. Wygoda, komfort, zmniejszenie kosztów transportu, możliwość przewozu bardzo dużej ilości towarów. Zalet wykorzystania kontenerów morskich jest naprawdę bardzo dużo.

Malcom P. McLean stworzył przedsiębiorstwo Sea – Land, które zapoczątkowało progresję konteneryzacji we współczesnym transporcie. Jego działalność była wstępem do rozwoju transportu morskiego, którego popularność jest w dzisiejszych czasach ogromna.

 

Kontenery morskie i chłodnie

 

1956 rok – pierwszy kontenerowiec

 

Pierwszy kontenerowiec, jaki wyruszył w drogę morską to Ideal X, który w 1956 roku przepłynął z Newark do Hudson. Znajdowało się na nim blisko 58 kontenerów morskich. W roku 1966, po raz pierwszy pojawił się tego typu kontenerowiec w Europie. Był nim Fairgrand, który transportował aż 226 kontenerów i wpłynął do portu w Bremie. Z biegiem czasu takich statków było coraz więcej, wzrosła też liczba zainteresowanych tego typu transportem.

W latach 70-tych XX wieku transport morski działał już na wysokim poziomie. Produkowano wciąż nowe statki, których wymiary były dostosowane do przewozu jak największej ilości kontenerów. Trwało to aż do lat 90-tych, kiedy nastąpiło spowolnienie ekspansji kontenerów morskich w Europie. W tym jednak czasie, nastąpił rozkwit tej formy transportu na Dalekim Wschodzie, kontenery morskie wybierała coraz większa grupa kontrahentów. Do dziś przewóz kontenerowy cieszy się największą popularnością właśnie na rynku azjatyckim.

 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na kontenery

 

Współcześnie, konteneryzacja ciągle się rozwija i cieszy bardzo dużą popularnością.Przyczynia się do tego stosunkowo niski koszt transportu, jego bezpieczeństwo i możliwość przewozu większej ilości towarów, z dużo większym limitem rozmiarów. Szacuje się, że rozwój kontenerów morskich wciąż nasila się, co jest szczególnie zauważalne w krajach rozwijających się. Eksperci są zdania, że najbliższe dwadzieścia lat spowoduje jeszcze większe zainteresowanie przewozem kontenerów, co z pewnością jest bardzo dobrą informacją dla producentów tego typu rozwiązań.

 

Wybór firmy oferującej kontenery

 

Produkcja kontenerów morskich prężnie rozwija się w Chinach. Zarówno na rynku światowym, jak i polskim, istnieją firmy, zajmujące się sprzedażą i wynajmem kontenerów. Sprawdza się każde rozwiązanie odpowiadające na potrzeby i oczekiwania odbiorcy.

Osoba zainteresowana kupnem lub dzierżawą kontenerów staje przed niełatwym zadaniem wyboru dostawcy. Przed podjęciem współpracy warto szczegółowo sprawdzić oferty poszczególnych przedsiębiorców, porównać je, określić swoje wymagania i oczekiwania. Dopiero po tak skrupulatnej analizie można podjąć ostateczną decyzję, wybierając dostawcę spełniającego wszelkie kryteria i wymogi.

Pewne jest, że kontenery morskie były, są i pozostaną najlepszą formą transportu morskiego. Rozwój technologiczny i globalizacja generuje rosnące potrzeby logistyczne i transportowe.

20.05.2020

Historia kontenerów morskich

Transport morski cieszy się niezwykle dużą popularnością od dziesiątek lat. Stawia na niego bardzo wielu przedsiębiorców, korzystając z taniej i bezpiecznej formy dostarczania towarów. W przeciwieństwie do lotniczego, umożliwia przesyłanie ciężkich ładunków. Ta forma transportu wymaga wykorzystania kontenerów morskich. Dzięki nim można przewozić wszystko, począwszy od drobnych artykułów, po wielkogabarytowe towary. Kiedy właściwie pojawiły się kontenery morskie? Od kiedy cieszą się tak dużą popularnością? Jaka jest ich historia?

***

Twórcą nowoczesnego transportu morskiego był Malcolm P. McLean, który w latach 30-tych ubiegłego wieku wpadł na pomysł, by przewozić zestawy drogowe za pośrednictwem statków. W tym właśnie okresie pojawiły się kontenery i rozpoczął się rozwój transportu kolejowego. Z czasem kontenery dawały coraz więcej możliwości przewozu zróżnicowanych towarów. Były coraz liczniejsze i chętniej wybierane przez przedsiębiorców Od momentu standaryzacji kontenerów i naczep drogowych, zainteresowanie transportem morskich znacznie wzrosło. Dziś cieszy się niebywale dużym powodzeniem na rynku. Wygoda, komfort, zmniejszenie kosztów transportu, możliwość przewozu bardzo dużej ilości towarów. Zalet wykorzystania kontenerów morskich jest naprawdę bardzo dużo.

Malcom P. McLean stworzył przedsiębiorstwo Sea – Land, które zapoczątkowało progresję konteneryzacji we współczesnym transporcie. Jego działalność była wstępem do rozwoju transportu morskiego, którego popularność jest w dzisiejszych czasach ogromna.

 

Kontenery morskie i chłodnie

 

1956 rok – pierwszy kontenerowiec

 

Pierwszy kontenerowiec, jaki wyruszył w drogę morską to Ideal X, który w 1956 roku przepłynął z Newark do Hudson. Znajdowało się na nim blisko 58 kontenerów morskich. W roku 1966, po raz pierwszy pojawił się tego typu kontenerowiec w Europie. Był nim Fairgrand, który transportował aż 226 kontenerów i wpłynął do portu w Bremie. Z biegiem czasu takich statków było coraz więcej, wzrosła też liczba zainteresowanych tego typu transportem.

W latach 70-tych XX wieku transport morski działał już na wysokim poziomie. Produkowano wciąż nowe statki, których wymiary były dostosowane do przewozu jak największej ilości kontenerów. Trwało to aż do lat 90-tych, kiedy nastąpiło spowolnienie ekspansji kontenerów morskich w Europie. W tym jednak czasie, nastąpił rozkwit tej formy transportu na Dalekim Wschodzie, kontenery morskie wybierała coraz większa grupa kontrahentów. Do dziś przewóz kontenerowy cieszy się największą popularnością właśnie na rynku azjatyckim.

 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na kontenery

 

Współcześnie, konteneryzacja ciągle się rozwija i cieszy bardzo dużą popularnością.Przyczynia się do tego stosunkowo niski koszt transportu, jego bezpieczeństwo i możliwość przewozu większej ilości towarów, z dużo większym limitem rozmiarów. Szacuje się, że rozwój kontenerów morskich wciąż nasila się, co jest szczególnie zauważalne w krajach rozwijających się. Eksperci są zdania, że najbliższe dwadzieścia lat spowoduje jeszcze większe zainteresowanie przewozem kontenerów, co z pewnością jest bardzo dobrą informacją dla producentów tego typu rozwiązań.

 

Wybór firmy oferującej kontenery

 

Produkcja kontenerów morskich prężnie rozwija się w Chinach. Zarówno na rynku światowym, jak i polskim, istnieją firmy, zajmujące się sprzedażą i wynajmem kontenerów. Sprawdza się każde rozwiązanie odpowiadające na potrzeby i oczekiwania odbiorcy.

Osoba zainteresowana kupnem lub dzierżawą kontenerów staje przed niełatwym zadaniem wyboru dostawcy. Przed podjęciem współpracy warto szczegółowo sprawdzić oferty poszczególnych przedsiębiorców, porównać je, określić swoje wymagania i oczekiwania. Dopiero po tak skrupulatnej analizie można podjąć ostateczną decyzję, wybierając dostawcę spełniającego wszelkie kryteria i wymogi.

Pewne jest, że kontenery morskie były, są i pozostaną najlepszą formą transportu morskiego. Rozwój technologiczny i globalizacja generuje rosnące potrzeby logistyczne i transportowe.

20.05.2020

Historia kontenerów morskich

Transport morski cieszy się niezwykle dużą popularnością od dziesiątek lat. Stawia na niego bardzo wielu przedsiębiorców, korzystając z taniej i bezpiecznej formy dostarczania towarów. W przeciwieństwie do lotniczego, umożliwia przesyłanie ciężkich ładunków. Ta forma transportu wymaga wykorzystania kontenerów morskich. Dzięki nim można przewozić wszystko, począwszy od drobnych artykułów, po wielkogabarytowe towary. Kiedy właściwie pojawiły się kontenery morskie? Od kiedy cieszą się tak dużą popularnością? Jaka jest ich historia?

***

Twórcą nowoczesnego transportu morskiego był Malcolm P. McLean, który w latach 30-tych ubiegłego wieku wpadł na pomysł, by przewozić zestawy drogowe za pośrednictwem statków. W tym właśnie okresie pojawiły się kontenery i rozpoczął się rozwój transportu kolejowego. Z czasem kontenery dawały coraz więcej możliwości przewozu zróżnicowanych towarów. Były coraz liczniejsze i chętniej wybierane przez przedsiębiorców Od momentu standaryzacji kontenerów i naczep drogowych, zainteresowanie transportem morskich znacznie wzrosło. Dziś cieszy się niebywale dużym powodzeniem na rynku. Wygoda, komfort, zmniejszenie kosztów transportu, możliwość przewozu bardzo dużej ilości towarów. Zalet wykorzystania kontenerów morskich jest naprawdę bardzo dużo.

Malcom P. McLean stworzył przedsiębiorstwo Sea – Land, które zapoczątkowało progresję konteneryzacji we współczesnym transporcie. Jego działalność była wstępem do rozwoju transportu morskiego, którego popularność jest w dzisiejszych czasach ogromna.

 

Kontenery morskie i chłodnie

 

1956 rok – pierwszy kontenerowiec

 

Pierwszy kontenerowiec, jaki wyruszył w drogę morską to Ideal X, który w 1956 roku przepłynął z Newark do Hudson. Znajdowało się na nim blisko 58 kontenerów morskich. W roku 1966, po raz pierwszy pojawił się tego typu kontenerowiec w Europie. Był nim Fairgrand, który transportował aż 226 kontenerów i wpłynął do portu w Bremie. Z biegiem czasu takich statków było coraz więcej, wzrosła też liczba zainteresowanych tego typu transportem.

W latach 70-tych XX wieku transport morski działał już na wysokim poziomie. Produkowano wciąż nowe statki, których wymiary były dostosowane do przewozu jak największej ilości kontenerów. Trwało to aż do lat 90-tych, kiedy nastąpiło spowolnienie ekspansji kontenerów morskich w Europie. W tym jednak czasie, nastąpił rozkwit tej formy transportu na Dalekim Wschodzie, kontenery morskie wybierała coraz większa grupa kontrahentów. Do dziś przewóz kontenerowy cieszy się największą popularnością właśnie na rynku azjatyckim.

 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na kontenery

 

Współcześnie, konteneryzacja ciągle się rozwija i cieszy bardzo dużą popularnością.Przyczynia się do tego stosunkowo niski koszt transportu, jego bezpieczeństwo i możliwość przewozu większej ilości towarów, z dużo większym limitem rozmiarów. Szacuje się, że rozwój kontenerów morskich wciąż nasila się, co jest szczególnie zauważalne w krajach rozwijających się. Eksperci są zdania, że najbliższe dwadzieścia lat spowoduje jeszcze większe zainteresowanie przewozem kontenerów, co z pewnością jest bardzo dobrą informacją dla producentów tego typu rozwiązań.

 

Wybór firmy oferującej kontenery

 

Produkcja kontenerów morskich prężnie rozwija się w Chinach. Zarówno na rynku światowym, jak i polskim, istnieją firmy, zajmujące się sprzedażą i wynajmem kontenerów. Sprawdza się każde rozwiązanie odpowiadające na potrzeby i oczekiwania odbiorcy.

Osoba zainteresowana kupnem lub dzierżawą kontenerów staje przed niełatwym zadaniem wyboru dostawcy. Przed podjęciem współpracy warto szczegółowo sprawdzić oferty poszczególnych przedsiębiorców, porównać je, określić swoje wymagania i oczekiwania. Dopiero po tak skrupulatnej analizie można podjąć ostateczną decyzję, wybierając dostawcę spełniającego wszelkie kryteria i wymogi.

Pewne jest, że kontenery morskie były, są i pozostaną najlepszą formą transportu morskiego. Rozwój technologiczny i globalizacja generuje rosnące potrzeby logistyczne i transportowe.

20.05.2020

Historia kontenerów morskich

Transport morski cieszy się niezwykle dużą popularnością od dziesiątek lat. Stawia na niego bardzo wielu przedsiębiorców, korzystając z taniej i bezpiecznej formy dostarczania towarów. W przeciwieństwie do lotniczego, umożliwia przesyłanie ciężkich ładunków. Ta forma transportu wymaga wykorzystania kontenerów morskich. Dzięki nim można przewozić wszystko, począwszy od drobnych artykułów, po wielkogabarytowe towary. Kiedy właściwie pojawiły się kontenery morskie? Od kiedy cieszą się tak dużą popularnością? Jaka jest ich historia?

***

Twórcą nowoczesnego transportu morskiego był Malcolm P. McLean, który w latach 30-tych ubiegłego wieku wpadł na pomysł, by przewozić zestawy drogowe za pośrednictwem statków. W tym właśnie okresie pojawiły się kontenery i rozpoczął się rozwój transportu kolejowego. Z czasem kontenery dawały coraz więcej możliwości przewozu zróżnicowanych towarów. Były coraz liczniejsze i chętniej wybierane przez przedsiębiorców Od momentu standaryzacji kontenerów i naczep drogowych, zainteresowanie transportem morskich znacznie wzrosło. Dziś cieszy się niebywale dużym powodzeniem na rynku. Wygoda, komfort, zmniejszenie kosztów transportu, możliwość przewozu bardzo dużej ilości towarów. Zalet wykorzystania kontenerów morskich jest naprawdę bardzo dużo.

Malcom P. McLean stworzył przedsiębiorstwo Sea – Land, które zapoczątkowało progresję konteneryzacji we współczesnym transporcie. Jego działalność była wstępem do rozwoju transportu morskiego, którego popularność jest w dzisiejszych czasach ogromna.

 

Kontenery morskie i chłodnie

 

1956 rok – pierwszy kontenerowiec

 

Pierwszy kontenerowiec, jaki wyruszył w drogę morską to Ideal X, który w 1956 roku przepłynął z Newark do Hudson. Znajdowało się na nim blisko 58 kontenerów morskich. W roku 1966, po raz pierwszy pojawił się tego typu kontenerowiec w Europie. Był nim Fairgrand, który transportował aż 226 kontenerów i wpłynął do portu w Bremie. Z biegiem czasu takich statków było coraz więcej, wzrosła też liczba zainteresowanych tego typu transportem.

W latach 70-tych XX wieku transport morski działał już na wysokim poziomie. Produkowano wciąż nowe statki, których wymiary były dostosowane do przewozu jak największej ilości kontenerów. Trwało to aż do lat 90-tych, kiedy nastąpiło spowolnienie ekspansji kontenerów morskich w Europie. W tym jednak czasie, nastąpił rozkwit tej formy transportu na Dalekim Wschodzie, kontenery morskie wybierała coraz większa grupa kontrahentów. Do dziś przewóz kontenerowy cieszy się największą popularnością właśnie na rynku azjatyckim.

 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na kontenery

 

Współcześnie, konteneryzacja ciągle się rozwija i cieszy bardzo dużą popularnością.Przyczynia się do tego stosunkowo niski koszt transportu, jego bezpieczeństwo i możliwość przewozu większej ilości towarów, z dużo większym limitem rozmiarów. Szacuje się, że rozwój kontenerów morskich wciąż nasila się, co jest szczególnie zauważalne w krajach rozwijających się. Eksperci są zdania, że najbliższe dwadzieścia lat spowoduje jeszcze większe zainteresowanie przewozem kontenerów, co z pewnością jest bardzo dobrą informacją dla producentów tego typu rozwiązań.

 

Wybór firmy oferującej kontenery

 

Produkcja kontenerów morskich prężnie rozwija się w Chinach. Zarówno na rynku światowym, jak i polskim, istnieją firmy, zajmujące się sprzedażą i wynajmem kontenerów. Sprawdza się każde rozwiązanie odpowiadające na potrzeby i oczekiwania odbiorcy.

Osoba zainteresowana kupnem lub dzierżawą kontenerów staje przed niełatwym zadaniem wyboru dostawcy. Przed podjęciem współpracy warto szczegółowo sprawdzić oferty poszczególnych przedsiębiorców, porównać je, określić swoje wymagania i oczekiwania. Dopiero po tak skrupulatnej analizie można podjąć ostateczną decyzję, wybierając dostawcę spełniającego wszelkie kryteria i wymogi.

Pewne jest, że kontenery morskie były, są i pozostaną najlepszą formą transportu morskiego. Rozwój technologiczny i globalizacja generuje rosnące potrzeby logistyczne i transportowe.

20.05.2020

Historia kontenerów morskich

Transport morski cieszy się niezwykle dużą popularnością od dziesiątek lat. Stawia na niego bardzo wielu przedsiębiorców, korzystając z taniej i bezpiecznej formy dostarczania towarów. W przeciwieństwie do lotniczego, umożliwia przesyłanie ciężkich ładunków. Ta forma transportu wymaga wykorzystania kontenerów morskich. Dzięki nim można przewozić wszystko, począwszy od drobnych artykułów, po wielkogabarytowe towary. Kiedy właściwie pojawiły się kontenery morskie? Od kiedy cieszą się tak dużą popularnością? Jaka jest ich historia?

***

Twórcą nowoczesnego transportu morskiego był Malcolm P. McLean, który w latach 30-tych ubiegłego wieku wpadł na pomysł, by przewozić zestawy drogowe za pośrednictwem statków. W tym właśnie okresie pojawiły się kontenery i rozpoczął się rozwój transportu kolejowego. Z czasem kontenery dawały coraz więcej możliwości przewozu zróżnicowanych towarów. Były coraz liczniejsze i chętniej wybierane przez przedsiębiorców Od momentu standaryzacji kontenerów i naczep drogowych, zainteresowanie transportem morskich znacznie wzrosło. Dziś cieszy się niebywale dużym powodzeniem na rynku. Wygoda, komfort, zmniejszenie kosztów transportu, możliwość przewozu bardzo dużej ilości towarów. Zalet wykorzystania kontenerów morskich jest naprawdę bardzo dużo.

Malcom P. McLean stworzył przedsiębiorstwo Sea – Land, które zapoczątkowało progresję konteneryzacji we współczesnym transporcie. Jego działalność była wstępem do rozwoju transportu morskiego, którego popularność jest w dzisiejszych czasach ogromna.

 

Kontenery morskie i chłodnie

 

1956 rok – pierwszy kontenerowiec

 

Pierwszy kontenerowiec, jaki wyruszył w drogę morską to Ideal X, który w 1956 roku przepłynął z Newark do Hudson. Znajdowało się na nim blisko 58 kontenerów morskich. W roku 1966, po raz pierwszy pojawił się tego typu kontenerowiec w Europie. Był nim Fairgrand, który transportował aż 226 kontenerów i wpłynął do portu w Bremie. Z biegiem czasu takich statków było coraz więcej, wzrosła też liczba zainteresowanych tego typu transportem.

W latach 70-tych XX wieku transport morski działał już na wysokim poziomie. Produkowano wciąż nowe statki, których wymiary były dostosowane do przewozu jak największej ilości kontenerów. Trwało to aż do lat 90-tych, kiedy nastąpiło spowolnienie ekspansji kontenerów morskich w Europie. W tym jednak czasie, nastąpił rozkwit tej formy transportu na Dalekim Wschodzie, kontenery morskie wybierała coraz większa grupa kontrahentów. Do dziś przewóz kontenerowy cieszy się największą popularnością właśnie na rynku azjatyckim.

 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na kontenery

 

Współcześnie, konteneryzacja ciągle się rozwija i cieszy bardzo dużą popularnością.Przyczynia się do tego stosunkowo niski koszt transportu, jego bezpieczeństwo i możliwość przewozu większej ilości towarów, z dużo większym limitem rozmiarów. Szacuje się, że rozwój kontenerów morskich wciąż nasila się, co jest szczególnie zauważalne w krajach rozwijających się. Eksperci są zdania, że najbliższe dwadzieścia lat spowoduje jeszcze większe zainteresowanie przewozem kontenerów, co z pewnością jest bardzo dobrą informacją dla producentów tego typu rozwiązań.

 

Wybór firmy oferującej kontenery

 

Produkcja kontenerów morskich prężnie rozwija się w Chinach. Zarówno na rynku światowym, jak i polskim, istnieją firmy, zajmujące się sprzedażą i wynajmem kontenerów. Sprawdza się każde rozwiązanie odpowiadające na potrzeby i oczekiwania odbiorcy.

Osoba zainteresowana kupnem lub dzierżawą kontenerów staje przed niełatwym zadaniem wyboru dostawcy. Przed podjęciem współpracy warto szczegółowo sprawdzić oferty poszczególnych przedsiębiorców, porównać je, określić swoje wymagania i oczekiwania. Dopiero po tak skrupulatnej analizie można podjąć ostateczną decyzję, wybierając dostawcę spełniającego wszelkie kryteria i wymogi.

Pewne jest, że kontenery morskie były, są i pozostaną najlepszą formą transportu morskiego. Rozwój technologiczny i globalizacja generuje rosnące potrzeby logistyczne i transportowe.

20.05.2020

Historia kontenerów morskich

Transport morski cieszy się niezwykle dużą popularnością od dziesiątek lat. Stawia na niego bardzo wielu przedsiębiorców, korzystając z taniej i bezpiecznej formy dostarczania towarów. W przeciwieństwie do lotniczego, umożliwia przesyłanie ciężkich ładunków. Ta forma transportu wymaga wykorzystania kontenerów morskich. Dzięki nim można przewozić wszystko, począwszy od drobnych artykułów, po wielkogabarytowe towary. Kiedy właściwie pojawiły się kontenery morskie? Od kiedy cieszą się tak dużą popularnością? Jaka jest ich historia?

***

Twórcą nowoczesnego transportu morskiego był Malcolm P. McLean, który w latach 30-tych ubiegłego wieku wpadł na pomysł, by przewozić zestawy drogowe za pośrednictwem statków. W tym właśnie okresie pojawiły się kontenery i rozpoczął się rozwój transportu kolejowego. Z czasem kontenery dawały coraz więcej możliwości przewozu zróżnicowanych towarów. Były coraz liczniejsze i chętniej wybierane przez przedsiębiorców Od momentu standaryzacji kontenerów i naczep drogowych, zainteresowanie transportem morskich znacznie wzrosło. Dziś cieszy się niebywale dużym powodzeniem na rynku. Wygoda, komfort, zmniejszenie kosztów transportu, możliwość przewozu bardzo dużej ilości towarów. Zalet wykorzystania kontenerów morskich jest naprawdę bardzo dużo.

Malcom P. McLean stworzył przedsiębiorstwo Sea – Land, które zapoczątkowało progresję konteneryzacji we współczesnym transporcie. Jego działalność była wstępem do rozwoju transportu morskiego, którego popularność jest w dzisiejszych czasach ogromna.

 

Kontenery morskie i chłodnie

 

1956 rok – pierwszy kontenerowiec

 

Pierwszy kontenerowiec, jaki wyruszył w drogę morską to Ideal X, który w 1956 roku przepłynął z Newark do Hudson. Znajdowało się na nim blisko 58 kontenerów morskich. W roku 1966, po raz pierwszy pojawił się tego typu kontenerowiec w Europie. Był nim Fairgrand, który transportował aż 226 kontenerów i wpłynął do portu w Bremie. Z biegiem czasu takich statków było coraz więcej, wzrosła też liczba zainteresowanych tego typu transportem.

W latach 70-tych XX wieku transport morski działał już na wysokim poziomie. Produkowano wciąż nowe statki, których wymiary były dostosowane do przewozu jak największej ilości kontenerów. Trwało to aż do lat 90-tych, kiedy nastąpiło spowolnienie ekspansji kontenerów morskich w Europie. W tym jednak czasie, nastąpił rozkwit tej formy transportu na Dalekim Wschodzie, kontenery morskie wybierała coraz większa grupa kontrahentów. Do dziś przewóz kontenerowy cieszy się największą popularnością właśnie na rynku azjatyckim.

 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na kontenery

 

Współcześnie, konteneryzacja ciągle się rozwija i cieszy bardzo dużą popularnością.Przyczynia się do tego stosunkowo niski koszt transportu, jego bezpieczeństwo i możliwość przewozu większej ilości towarów, z dużo większym limitem rozmiarów. Szacuje się, że rozwój kontenerów morskich wciąż nasila się, co jest szczególnie zauważalne w krajach rozwijających się. Eksperci są zdania, że najbliższe dwadzieścia lat spowoduje jeszcze większe zainteresowanie przewozem kontenerów, co z pewnością jest bardzo dobrą informacją dla producentów tego typu rozwiązań.

 

Wybór firmy oferującej kontenery

 

Produkcja kontenerów morskich prężnie rozwija się w Chinach. Zarówno na rynku światowym, jak i polskim, istnieją firmy, zajmujące się sprzedażą i wynajmem kontenerów. Sprawdza się każde rozwiązanie odpowiadające na potrzeby i oczekiwania odbiorcy.

Osoba zainteresowana kupnem lub dzierżawą kontenerów staje przed niełatwym zadaniem wyboru dostawcy. Przed podjęciem współpracy warto szczegółowo sprawdzić oferty poszczególnych przedsiębiorców, porównać je, określić swoje wymagania i oczekiwania. Dopiero po tak skrupulatnej analizie można podjąć ostateczną decyzję, wybierając dostawcę spełniającego wszelkie kryteria i wymogi.

Pewne jest, że kontenery morskie były, są i pozostaną najlepszą formą transportu morskiego. Rozwój technologiczny i globalizacja generuje rosnące potrzeby logistyczne i transportowe.

20.05.2020

Historia kontenerów morskich

Transport morski cieszy się niezwykle dużą popularnością od dziesiątek lat. Stawia na niego bardzo wielu przedsiębiorców, korzystając z taniej i bezpiecznej formy dostarczania towarów. W przeciwieństwie do lotniczego, umożliwia przesyłanie ciężkich ładunków. Ta forma transportu wymaga wykorzystania kontenerów morskich. Dzięki nim można przewozić wszystko, począwszy od drobnych artykułów, po wielkogabarytowe towary. Kiedy właściwie pojawiły się kontenery morskie? Od kiedy cieszą się tak dużą popularnością? Jaka jest ich historia?

***

Twórcą nowoczesnego transportu morskiego był Malcolm P. McLean, który w latach 30-tych ubiegłego wieku wpadł na pomysł, by przewozić zestawy drogowe za pośrednictwem statków. W tym właśnie okresie pojawiły się kontenery i rozpoczął się rozwój transportu kolejowego. Z czasem kontenery dawały coraz więcej możliwości przewozu zróżnicowanych towarów. Były coraz liczniejsze i chętniej wybierane przez przedsiębiorców Od momentu standaryzacji kontenerów i naczep drogowych, zainteresowanie transportem morskich znacznie wzrosło. Dziś cieszy się niebywale dużym powodzeniem na rynku. Wygoda, komfort, zmniejszenie kosztów transportu, możliwość przewozu bardzo dużej ilości towarów. Zalet wykorzystania kontenerów morskich jest naprawdę bardzo dużo.

Malcom P. McLean stworzył przedsiębiorstwo Sea – Land, które zapoczątkowało progresję konteneryzacji we współczesnym transporcie. Jego działalność była wstępem do rozwoju transportu morskiego, którego popularność jest w dzisiejszych czasach ogromna.

 

Kontenery morskie i chłodnie

 

1956 rok – pierwszy kontenerowiec

 

Pierwszy kontenerowiec, jaki wyruszył w drogę morską to Ideal X, który w 1956 roku przepłynął z Newark do Hudson. Znajdowało się na nim blisko 58 kontenerów morskich. W roku 1966, po raz pierwszy pojawił się tego typu kontenerowiec w Europie. Był nim Fairgrand, który transportował aż 226 kontenerów i wpłynął do portu w Bremie. Z biegiem czasu takich statków było coraz więcej, wzrosła też liczba zainteresowanych tego typu transportem.

W latach 70-tych XX wieku transport morski działał już na wysokim poziomie. Produkowano wciąż nowe statki, których wymiary były dostosowane do przewozu jak największej ilości kontenerów. Trwało to aż do lat 90-tych, kiedy nastąpiło spowolnienie ekspansji kontenerów morskich w Europie. W tym jednak czasie, nastąpił rozkwit tej formy transportu na Dalekim Wschodzie, kontenery morskie wybierała coraz większa grupa kontrahentów. Do dziś przewóz kontenerowy cieszy się największą popularnością właśnie na rynku azjatyckim.

 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na kontenery

 

Współcześnie, konteneryzacja ciągle się rozwija i cieszy bardzo dużą popularnością.Przyczynia się do tego stosunkowo niski koszt transportu, jego bezpieczeństwo i możliwość przewozu większej ilości towarów, z dużo większym limitem rozmiarów. Szacuje się, że rozwój kontenerów morskich wciąż nasila się, co jest szczególnie zauważalne w krajach rozwijających się. Eksperci są zdania, że najbliższe dwadzieścia lat spowoduje jeszcze większe zainteresowanie przewozem kontenerów, co z pewnością jest bardzo dobrą informacją dla producentów tego typu rozwiązań.

 

Wybór firmy oferującej kontenery

 

Produkcja kontenerów morskich prężnie rozwija się w Chinach. Zarówno na rynku światowym, jak i polskim, istnieją firmy, zajmujące się sprzedażą i wynajmem kontenerów. Sprawdza się każde rozwiązanie odpowiadające na potrzeby i oczekiwania odbiorcy.

Osoba zainteresowana kupnem lub dzierżawą kontenerów staje przed niełatwym zadaniem wyboru dostawcy. Przed podjęciem współpracy warto szczegółowo sprawdzić oferty poszczególnych przedsiębiorców, porównać je, określić swoje wymagania i oczekiwania. Dopiero po tak skrupulatnej analizie można podjąć ostateczną decyzję, wybierając dostawcę spełniającego wszelkie kryteria i wymogi.

Pewne jest, że kontenery morskie były, są i pozostaną najlepszą formą transportu morskiego. Rozwój technologiczny i globalizacja generuje rosnące potrzeby logistyczne i transportowe.

20.05.2020

Historia kontenerów morskich

Transport morski cieszy się niezwykle dużą popularnością od dziesiątek lat. Stawia na niego bardzo wielu przedsiębiorców, korzystając z taniej i bezpiecznej formy dostarczania towarów. W przeciwieństwie do lotniczego, umożliwia przesyłanie ciężkich ładunków. Ta forma transportu wymaga wykorzystania kontenerów morskich. Dzięki nim można przewozić wszystko, począwszy od drobnych artykułów, po wielkogabarytowe towary. Kiedy właściwie pojawiły się kontenery morskie? Od kiedy cieszą się tak dużą popularnością? Jaka jest ich historia?

***

Twórcą nowoczesnego transportu morskiego był Malcolm P. McLean, który w latach 30-tych ubiegłego wieku wpadł na pomysł, by przewozić zestawy drogowe za pośrednictwem statków. W tym właśnie okresie pojawiły się kontenery i rozpoczął się rozwój transportu kolejowego. Z czasem kontenery dawały coraz więcej możliwości przewozu zróżnicowanych towarów. Były coraz liczniejsze i chętniej wybierane przez przedsiębiorców Od momentu standaryzacji kontenerów i naczep drogowych, zainteresowanie transportem morskich znacznie wzrosło. Dziś cieszy się niebywale dużym powodzeniem na rynku. Wygoda, komfort, zmniejszenie kosztów transportu, możliwość przewozu bardzo dużej ilości towarów. Zalet wykorzystania kontenerów morskich jest naprawdę bardzo dużo.

Malcom P. McLean stworzył przedsiębiorstwo Sea – Land, które zapoczątkowało progresję konteneryzacji we współczesnym transporcie. Jego działalność była wstępem do rozwoju transportu morskiego, którego popularność jest w dzisiejszych czasach ogromna.

 

Historie kontenerów morskich

 

1956 rok – pierwszy kontenerowiec

 

Pierwszy kontenerowiec, jaki wyruszył w drogę morską to Ideal X, który w 1956 roku przepłynął z Newark do Hudson. Znajdowało się na nim blisko 58 kontenerów morskich. W roku 1966, po raz pierwszy pojawił się tego typu kontenerowiec w Europie. Był nim Fairgrand, który transportował aż 226 kontenerów i wpłynął do portu w Bremie. Z biegiem czasu takich statków było coraz więcej, wzrosła też liczba zainteresowanych tego typu transportem.

W latach 70-tych XX wieku transport morski działał już na wysokim poziomie. Produkowano wciąż nowe statki, których wymiary były dostosowane do przewozu jak największej ilości kontenerów. Trwało to aż do lat 90-tych, kiedy nastąpiło spowolnienie ekspansji kontenerów morskich w Europie. W tym jednak czasie, nastąpił rozkwit tej formy transportu na Dalekim Wschodzie, kontenery morskie wybierała coraz większa grupa kontrahentów. Do dziś przewóz kontenerowy cieszy się największą popularnością właśnie na rynku azjatyckim.

 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na kontenery

 

Współcześnie, konteneryzacja ciągle się rozwija i cieszy bardzo dużą popularnością.Przyczynia się do tego stosunkowo niski koszt transportu, jego bezpieczeństwo i możliwość przewozu większej ilości towarów, z dużo większym limitem rozmiarów. Szacuje się, że rozwój kontenerów morskich wciąż nasila się, co jest szczególnie zauważalne w krajach rozwijających się. Eksperci są zdania, że najbliższe dwadzieścia lat spowoduje jeszcze większe zainteresowanie przewozem kontenerów, co z pewnością jest bardzo dobrą informacją dla producentów tego typu rozwiązań.

 

Wybór firmy oferującej kontenery

 

Produkcja kontenerów morskich prężnie rozwija się w Chinach. Zarówno na rynku światowym, jak i polskim, istnieją firmy, zajmujące się sprzedażą i wynajmem kontenerów. Sprawdza się każde rozwiązanie odpowiadające na potrzeby i oczekiwania odbiorcy.

Osoba zainteresowana kupnem lub dzierżawą kontenerów staje przed niełatwym zadaniem wyboru dostawcy. Przed podjęciem współpracy warto szczegółowo sprawdzić oferty poszczególnych przedsiębiorców, porównać je, określić swoje wymagania i oczekiwania. Dopiero po tak skrupulatnej analizie można podjąć ostateczną decyzję, wybierając dostawcę spełniającego wszelkie kryteria i wymogi.

Pewne jest, że kontenery morskie były, są i pozostaną najlepszą formą transportu morskiego. Rozwój technologiczny i globalizacja generuje rosnące potrzeby logistyczne i transportowe.