Aktualności

09.07.2020

Informacja o zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, zdecydowaliśmy się wydłużyć termin jego realizacji do dnia 31.12.2022 r. W dniu 02.06.2020 r. jako Beneficjent podpisaliśmy aneks do Umowy o Dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00- 0051/18-01.