Aktualności

22.02.2017

Kolejne inwestycje w Gdańsku

Rozszerzamy naszą działalność w Gdańsku- powstanie tam kolejny depot, terminal kolejowy i warsztat modyfikowania kontenerów. Na terenie o powierzchni ponad 10,5 hektara, zlokalizowanym nieopodal Deepwater Container Terminal (DCT) zrealizujemy inwestycje o łącznej wartości około 20 mln zł.

Na inwestycji skorzystają kontrahenci związani z branżą morską, głównie spedytorzy i armatorzy kontenerowi. Na wydzierżawionym terenie połączymy różne funkcje, wspierające pracę portu kontenerowego. Druga grupa klientów, do której adresujemy nową inwestycję, jest znacznie szersza. Z kontenerów morskich buduje się obiekty handlowe, domki letniskowe, czy nawet akademiki. Można je szybko zbudować i zdemontować właściwie bez śladu, bez pozostawienia gruzu i innych odpadów. Już dziś pod marką „EcoContainers” modyfikujemy w Gdyni kontenery na obiekty usługowe czy mieszkalne.

Więcej informacji tutaj