Depot

Flexitank/ Liner

Oferujemy usługę montażu flexitanków przystosowanych do transportu ładunków płynnych spożywczych, jak np. cydr, sok jabłkowy, itp. oraz wszelkich innych niespożywczych, jak np. oleje przemysłowe. Montujemy również linery na potrzeby przewozu granulatów i ładunków sypkich luzem.

realizacje

Zobacz realizacje

Oferujemy usługi depotowe na zapleczu wszystkich morskich portów w Polsce. Dostęp do bocznicy kolejowej umożliwia transportowanie ładunków intermodalnie. Na placach klienci mogą składować, przeładowywać i serwisować kontenery wszystkich typów.

  • Naprawa
  • PTI
  • Mycie
  • Składowanie
Gdańsk
Gdynia
 

Bezpieczne składowanie, przeładowywanie oraz serwisowanie kontenerów. Posiadamy depoty kontenerowe przy polskich portach morskich. Na naszych placach nie tylko składujemy kontenery, ale także wykonujemy ich serwis oraz mycie i konserwację. Istniejąca infrastruktura pozwala nam także oferować usługi w zakresie przeładowania kontenerów.

 

Wykonujemy również profesjonalne inspekcje stanu technicznego jednostek chłodniczych w kontenerach. Awarie tych modułów muszą być maksymalnie szybko usuwane, by kontenery mogły powrócić do normalnej eksploatacji. Dokładnie analizujemy sposób działania podzespołów chłodniczych, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości usuwamy je (po uprzednio dokonanym kwotowaniu).

 

Skład kontenerów

 

Posiadamy swoje oddziały w każdym porcie morskim w Polsce. Dzięki dostępom do bocznic kolejowych, jesteśmy w stanie szybko i sprawnie przeładować zawartość kontenerów oraz zlecić transport intermodalny. Oferujemy zarówno krótkotrwałe, jak i długotrwałe składowanie kontenerów. Przez ten czas nasi Klienci mogą dowolnie dysponować umieszczonymi na depocie kontenerami.

 

Umieszczenie kontenera na składzie to idealna okazja do tego, by zlecić serwis takiej platformy oraz dokonać ewentualnych napraw. Warto pamiętać, że przez większość czasu eksploatacji kontenery morskie przebywają w wyjątkowo niekorzystnych dla siebie warunkach, narażone na działanie wody i wilgoci, ogromnych przeciążeń czy wreszcie na uszkodzenia w trakcie przeładunku lub rozładunku.

 

Depot Flexitanków

 

Zapewniamy również depot flexitanków, czyli kontenerów przeznaczonych do przewozu materiałów płynnych - jak choćby produkty spożywcze (sok jabłkowy, cydr i tym podobne) czy nawet ciecze przemysłowe (oleje przemysłowe). Oprócz tego, oferujemy także usługi montażu linerów do przewozu granulatu oraz sypkich ładunków.