Balticon Service

Balticon Service Sp. z o.o.
Siedziba: Gdańsk
Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
 
REGON: 364108570
NIP: 5833199057
KRS: 0000610610
 
DOKUMENTY/DOCUMENTOS
WEB_0_ANUNCIO DE PUBLICACIÓN_Ogłoszenie o publikacji (1)
WEB_1a_Sprawozdanie finansowe Balticon Depot 2016
WEB_1b_Informe Financiero Balticon Depot 2016
WEB_2a_Sprawozdanie finanowe Balticon Depot 2017
WEB_2b_Informe Financiero Balticon Depot 2017
WEB_3a_Sprawozdanie finansowe Balticon Depot 2018
WEB_3b_Informe Financiero Balticon Depot 2018
WEB_4a_Sprawozdanie finansowe Balticon Service 2016
WEB_4b_Informe Financiero Balticon Service 2016
WEB_5a_Sprawozdanie finansowe Balticon Service 2017
WEB_5b_Informe Financiero Balticon Service 2017
WEB_6a_Sprawozdanie finansowe Balticon Service 2018
WEB_6b_Informe Financiero Baltion Service 2018
WEB_7A_Memoria Normal del Ejercicio Anual 2016 Balticon Contenedores
WEB_7A_tłumaczenie_Memoria Normal del Ejercicio Anual 2016 Balticon Contenedores
WEB_7B_CCAA Balticon Contenedores 2016
WEB_7B_tłumczenie_CCAA Balticon Contenedores 2016
WEB_8A_Memoria Normal del Ejercicio Anual 2017 Balticon Contenedores
WEB_8A_tłumczenie_Memoria Normal del Ejercicio Anual 2017 Balticon Contenedores
WEB_8B_CCAA Balticon Contenedores 2017
WEB_8B_tłumaczenie_CCAA Balticon Contenedores 2017
WEB_9A_Memoria Normal del Ejercicio Anual 2018 Balticon Contenedores
WEB_9A_tłumaczenie_Memoria Normal del Ejercicio Anual 2018 Balticon Contenedores
WEB_9B_CCAA Balticon Contenedores 2018
WEB_9B_tłumaczenie_CCAA Balticon Contenedores 2018
WEB_10A_Umowa Spółki Balticon Depot
WEB_10B_Contrato de Sociedad Balticon Depot
WEB_11A_Umowa Spółki Balticon Service
WEB_11B_Contrato de sociedad Balticon Service
WEB_12A_Estatutos Sociedad Balticon Contenedores
WEB_12B_Statut Balticon Contenedores
WEB_13_Sprawozdanie członków Zarządu Balticon Contenedores_Infomre de los Administradores Balticon Contenedores (1)
WEB_14A_Sprawozdanie Zarządu dotyczące połączenia Balticon Depot
WEB_14B_Informe del consejo de administración de Balticon Depot
WEB_15A_Sprawozdanie Zarządu Balticon Service dotyczące połączenia (1)
WEB_15B_Informe del consejo de administración de Balticon Service
WEB_16A_Ustalenie wartości majątku Balticon Depot (1)
WEB_16B_Determinacion del valor Balticon Depot (1)
WEB_17A_Ustalenie wartości majątku Balticon Service (1)
WEB_17B_Determinacion del Valor Balticon Service (1)
WEB_18A_Bilans 01.04.2019 (oświadczenie o stanie księgowym) Balticon Depot
WEB_18B_Balance 01.04.2019 (declaración de la situación contable) Balticon Depot
WEB_19A_Bilans 01.04.2019 (oświadczenie o stanie księgowym) Balticon Service
WEB_19B_Balance 01.04.2019 (declaración de la situación contable) Balticon Service
WEB_20A_Balance 01.04.2019 (declaración de la situación contable) Balticon Contenedores
WEB_20B_Bilans 01.04.2019 (oświadczenie o stanie księgowym) Balticon Contenedores
WEB_21A_INFORME DE GESTIÓN Balticon Contenedores 2017
WEB_21B_Sprawozdanie Zarządu Balticon Contenedores 2017
WEB_22A_INFORME DE GESTIÓN Balticon Contenedores 2018
WEB_22B_sprawozdanie Zarządu Balticon Contenedores 2018
 
PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO PRZEZ PRZEJĘCIE / PROYECTO DE FUSIÓN TRANSFRONTERIZA POR ABSORCIÓN
PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO PRZEZ PRZEJĘCIE PROYECTO DE FUSIÓN TRANSFRONTERIZA POR ABSORCIÓN