Kontenery

02.06.2020

Jakie są oznaczenia na kontenerach morskich?

Kontenery morskie są podstawą transportu morskiego. To najczęściej wybierany rodzaj przewozu towarów drogą morską. Gwarantuje wysoką jakość usług i pełne bezpieczeństwo przy stosunkowo niskim koszcie. Korzystając z kontenerów morskich można przewieźć bardzo dużą ilość towaru jednocześnie.

***

System identyfikacji

Ważnym elementem systemu identyfikacji kontenerów jest ich oznakowanie. Jest to zapis danych, dzięki któremu wiadomo do jakiego odbiorcy ma trafić konkretny towar. System identyfikacji został podany w normie PN- EN ISO 6346:1995. Obejmuje między innymi takie elementy, jak: kod właściciela składający się z trzech liter, identyfikator kategorii wyposażenia określonego jedną literą, numer seryjny kontenera obejmujący sześć cyfr i cyfrę kontrolną. Ten ciąg liter i cyfr jest w pełni zrozumiały dla osób z branży ułatwiając zachowanie porządku w transporcie.

Oznaczenie kontenera do transportu

Przykład oznakowania kontenera

Jeśli dany kontener ma wyruszyć w trasę drogą morską, musi mieć obowiązkowe oznakowanie. Jest ono widoczne dzięki tabliczek, naklejek i emblematów. Na lewym skrzydle drzwi znajdują się: tabliczka CSC, tabliczka celna i impregnacji drewna. Może być zamieszczony także emblemat właściciela lub towarzystwa klasyfikacyjnego. Wymieniona tabliczka CSC określa, czy dany kontener spełnia wymogi konwencji o bezpiecznych kontenerach. Muszą się na niej znaleźć: nagłówek, data wykonania, nazwa kraju, numer świadectwa uznania, numer identyfikacyjny, daty przeglądów, maksymalna eksploatacyjna masa, wytrzymałość ściany czołowej i bocznych, siła w czasie próby sztywności i obciążenie w trakcie próby piętrzenia. W przypadku kontenera zbiornikowego, na bocznej ścianie powinien znajdować się kod. Pierwsze trzy litery oznaczają właściciela kontenera, który musi być wcześniej zarejestrowany  i zatwierdzony w BIC – Bureau International Containers et du Transport Intermodal. Kolejna z liter jest identyfikatorem kategorii wyposażenia. Litera U oznacza grupę kontenerowców ładunkowych i pojawia się najczęściej. Następny jest numer seryjny kontenera. Składa się on z cyfr arabskich – pierwszych sześć cyfr stanowi numer identyfikacyjny kontenera, a ostatnia to cyfra kontrolna, która jest unikalna dla danego kontenera. Zależna jest od trzech grup identyfikacyjnych. Dalej określa się kod wielkości kontenera, obejmującego dwa znaki i kod typu kontenera, wskazującego kolejne dwa znaki. Na przykład w kodzie „20 GP” cyfra 2 oznacza długość kontenera, która wynosi 20’, a więc mniej więcej 6058 mm. Cyfra 0 to wysokość i szerokość kontenera, która w tym przypadku wynosi 8”, a więc około 2438 mm. Patrząc dalej, kod GP określa kontener ogólny, służący do przewożenia różnego rodzaju towarów. Na końcu umieszcza się także maksymalną wagę brutto kontenera i masę własną opakowania w kilogramach i funtach. Podaje się także kod kraju, aby mieć wiedzę, gdzie konkretny kontener został zarejestrowany. Oprócz tych oznaczeń umieszcza się także tabliczkę określającą prawidłowy stan techniczny, potwierdzającą jego dopuszczenie do obrotu.

W przypadku kontenera izotermicznego oznaczenie powinno znajdować się na ścianie czołowej i zawierać skrót właściciela, numer seryjny i cyfrę kontrolną.

Przeglądy techniczne

Regularne wykonywanie przeglądów technicznych kontenerów jest niezwykle ważne. Podnosi to bezpieczeństwo przewożonego towaru i samego statku, a także umożliwia dopuszczenie kontenera do wysyłki. Badanie techniczne powinno być wykonywane przynajmniej raz do roku. Istotne znaczenie ma sprawdzenie szczelności, wszelkich ognisk korozji oraz, w przypadku kontenerów chłodniczych, systemu chłodniczego. Wszelkie normy bezpieczeństwa muszą zostać spełnione, aby klient, wybierając transport morski, miał pewność, że wszystko odbywa się na wysokim poziomie. Firmy oferujące kontenery zarówno na sprzedaż, jak i na wynajem, oferują często również przeglądy techniczne. Tylko zadbany sprzęt zapewni transportowi morskiemu odpowiednio wysoki poziom.