Lock box

Dodatkowe zabezpieczenie do kontenera. Uniemożliwia manipulacje przy kłódce.