Projekt UE

 

 

BALTICON S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, realizuje projekt nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”. Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, zdecydowaliśmy się wydłużyć termin jego realizacji do dnia 31.12.2022 r. W dniu 02.06.2020 r. jako Beneficjent podpisaliśmy aneks do Umowy o Dofinansowanie. Aktualne dane dotyczące projektu:

 

Aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0051/18-01
Data podpisania Aneksu do umowy o dofinansowanie: 02.06.2020 r.
Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 36 083 472,19 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 22 523 400,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków UE: 11 261 700,00 PLN

 

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest budowa terminalu intermodalnego w Gdańsku zlokalizowanego w sieci TEN-T

 

Zakres projektu:

   Projekt zakłada m.in.: budowę terminalu intermodalnego (ok. 6 ha), wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, infrastruktury energetycznej i oświetleniowej oraz zakup specjalistyczych urządzeń niezbędnych do obsługi terminalu.

 

Główne zadania realizowane w ramach kosztów kwalifikowalnych:

Budowa placu składowo – przeładunkowego wraz z budową sieci i przyłączy,

Zakup urządzeń do obsługi terminalu,

Usługa nadzoru nad robotami budowlanymi,

Usługa zarządzania projektem (w tym wdrażanie i rozliczanie projektu),

Działania informacyjno-promocyjne.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości:

   Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 

– etyczny,

– jawny,

– przejrzysty.

 

   W związku z powyższym stworzone zostało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej wskazujemy link do zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

 

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

Kalendarium projektu:

18.01.2021 – termin składania ofert na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler)
16.12.2021 – publikacja zapytania ofertowego na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler)
30.11.2021 – spotkanie z kontrahentami w ramach promocji projektu
29.09.2021 – zakończenie budowy podetapu 2.1. II etapu robót budowlanych
20.05.2021 – przekazanie placu budowy Wykonawcy
10.05.2021 – podpisanie umowy na Wykonanie Robót Budowlanych z Firmą Budowlano – Drogową MTM SA
05.05.2021 – ogłoszenie wyboru Wykonawcy Robót Budowlanych – etap II
(zwycięska oferta: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA)

26.04.2021 – termin składania ofert na Wykonawcę Robót Budowlanych – etap II
25.03.2021 – publikacja zapytania ofertowego na Wykonawcę Robót Budowlanych – etap II
19.03.2021 – podpisanie umowy o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

19.02.2021 – ogłoszenie wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(zwycięska oferta: firma PRO-INSTAL Franciszek Żukowski)

05.02.2021 – termin składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

26.01.2021 – publikacja zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

18.06.2020 – podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

02.06.2020 – podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0051/18-01 wydłużającego termin realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r.

16.01.2020 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie etapu I

18.12.2019 – zakończenie robót budowlanych etapu I

03.06.2019 – przekazanie placu budowy Wykonawcy

28.05.2019 – podpisanie umowy na Wykonanie Robót Budowlanych z Firmą Budowlano – Drogową MTM SA

26.03.2019 – ogłoszenie wyboru Wykonawcy Robót Budowlanych – etap I

(zwycięska oferta: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA)

08.03.2019 – termin składania ofert na Wykonawcę Robót Budowlanych – etap I

28.01.2019 – publikacja zapytania ofertowego na Wykonawcę Robót Budowlanych – etap I

25.01.2019 – podpisanie umowy na usługę wdrażania i rozliczania projektu.

18.01.2019 – ogłoszenie wyboru Wykonawcy usługi wdrażania i rozliczania projektu

(zwycięska oferta: firma MF PROJEKT Monika Frygier)

16.01.2019 – termin składania ofert na Wykonawcę usługi wdrażania i rozliczania projektu

08.01.2019 – publikacja zapytania ofertowego na Wykonawcę usługę wdrażania i rozliczania projektu

21.12.2018 – podpisanie umowy o dofinansowanie między Balticon S.A. a CUPT

07.11.2018 – otrzymanie przez Balticon S.A. pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu

30.08.2018 – podpisanie umowy o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

21.06.2018 – ogłoszenie wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

(zwycięska oferta: firma Terma-Instal Przedsiębiorstwo Instalacyjne Wykonawstwo-Projektowanie inż. Łukasz Żukowski)

06.06.2018 – termin składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

23.05.2018 – publikacja zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego