Przetargi19.02.2021 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCYSzanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, iż BALTICON S.A. zakończył procedurę wyboru Wykonawcy usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego” nr  POIS.03.02.00-00-0051/18.
Publikacja wyboru Wykonawcy usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostępna jest w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26860?sekcja=oferty

 

 

26.01.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWCĘ USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na wykonawcę usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu współfinansowanego ze środków UE.

 

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja zapytanie ofertowego – 26.01.2021 r.
• Termin składania ofert – 05.02.2021 r., godz.: 16:00

 

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej należy odesłać na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26860

 

Załączniki:
Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu wymagań
Załącznik nr 2_Wykaz usług
Załącznik nr 3_Wzór oferty
Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Załącznik nr 6_Wykaz robót
Zapytanie ofertowe INI 012021