Przetargi

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ SYSTEMU BRAMOWNIC W DWÓCH LOKALIZACJACH GDAŃSK KU UJŚCIU ORAZ GDAŃSK SUCHARSKIEGO.:”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN 29.10.2021

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Sucharskiego

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Ku Ujściu

Załącznik 2 – Oświadczenia oferentów

Załącznik 3 – Wzór umowy

Załącznik 1 – Formularz oferty

Zapytanie-Ofertowe

Pytania i odpowiedzi nr1

Pytania i odpowiedzi nr2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NIEROZSTRZYGNIĘTE

NA DOSTAWĘ SYSTEMU BRAMOWNIC W DWÓCH LOKALIZACJACH GDAŃSK KU UJŚCIU ORAZ GDAŃSK SUCHARSKIEGO.:”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN 13.09.2021

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Sucharskiego

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Ku Ujściu

Załącznik 2 – Oświadczenia oferentów

Załącznik 3 – Wzór umowy

Załącznik 1 – Formularz oferty (1)

Zapytanie-Ofertowe

Zapytanie Oferenta odpowiedź

Zapytanie oferenta odpowiedź 2

Zapytanie oferenta odpowiedź 3

 

05.05.2021 r. – OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH DLA II ETAPU

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych dla II Etapu robót budowlanych inwestycji pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, realizowanej przez BALTICON S.A. w projekcie nr POIS.03.02.00-00-0051/18, informujemy iż w dniu 05.05.2021 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert.
Najwyższą ilość punktów zdobyła oferta firmy:

Firma Budowlano – Drogowa MTM SA., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

W związku z powyższym, Oferent został wybrany na Wykonawcę Robót Budowlanych Etapu II oraz został zaproszony do podpisania umowy z Zamawiającym.
Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania zamieszczona została w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34793

 

25.03.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – ETAP II

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na Wykonawcę Robót Budowlanych dla II etapu projektu współfinansowanego ze środków UE.

 

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania proszę kierować na wskazany niżej adres mailowy.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja zapytania ofertowego – 25.03.2021 r.

• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie

• Termin składania ofert – 26.04.2021 r., godz.: 23:59

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl
lub
• w wersji elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności w zakładce „OFERTY”

 

Zapraszamy do składania ofert.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34793

 

Załączniki:
Załącznik nr 1_Formularz oferty
Załącznik nr 2_TPCR
Załącznik nr 3_Oświadczenia oferentów
Załącznik nr 4_Ślepy kosztorys

Załącznik nr 5_Wzór umowy
Załącznik nr 5  Wzór umowy (aktualizacja 13042021)
Załącznik nr 5  Wzór umowy (aktualizacja 23042021)
Załącznik nr 6_Dokumentacja techniczna
Załącznik nr 7  Protokół Finansowy wraz z Protokołem Częściowego Odbioru Robót
Zapytanie ofertowe WRB

 

Pytania i odpowiedzi 13.04.2021
Pytania i odpowiedzi 19.04.2021
Pytania i odpowiedzi 23.04.2021
Dokumentacja wyjaśnienia 06.04.2021
Pytania i odpowiedzi 06.04.2021

19.02.2021 r. INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż BALTICON S.A. zakończył procedurę wyboru Wykonawcy usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego” nr  POIS.03.02.00-00-0051/18.
Publikacja wyboru Wykonawcy usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostępna jest w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26860?sekcja=oferty

 

26.01.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWCĘ USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na wykonawcę usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu współfinansowanego ze środków UE.

 

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja zapytanie ofertowego – 26.01.2021 r.
• Termin składania ofert – 05.02.2021 r., godz.: 16:00

 

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej należy odesłać na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26860

Załączniki:
Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu wymagań
Załącznik nr 2_Wykaz usług
Załącznik nr 3_Wzór oferty
Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Załącznik nr 6_Wykaz robót
Zapytanie ofertowe INI 012021