Przetargi

 

26.03.2019 – Ogłoszenie wyniku przetargu na wykonanie  robót budowlanych dla I etapu.

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych dla I etapu
robót budowlanych inwestycji pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku
kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności
usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”
realizowanej przez BALTICON S.A. w projekcie nr POIS.03.02.00-00-0051/18
informujemy ,iż w dniu 26.03.2019 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert.
Najwyższą ilość punktów zdobyła oferta firmy: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA,
ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia i tym samym została wybrana na Wykonawcę Robót Budowlanych Etapu I.
Oferent został zaproszony do podpisania umowy z Zamawiającym.
Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania zamieszczona została
w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158835

 

Protokół wyboru WRB etap I
Oświadczenia o braku powiązań

 

28.01.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWCĘ ROBÓT – ETAP I:
AKTUALIZACJA 20.02.2019
UWAGA – NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

W dniu 06.03.2019 r. zaktualizowano/podmieniono załącznik nr 5 Wzór umowy z  datą 20190305 – wersja zamieszczona dnia 05.03.2019 nie zawierała wprowadzonych wcześniej przez Zamawiającego zmian.

Zmiana dokonana w 4 aktualizacji dokumentów dotyczy jedynie usunięcia jednego z zapisów dotyczącego kar umownych w stosunku do aktualizacji  załącznika nr 5  z dnia 20.02.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez BLATICON S.A. projektu  nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego” publikujemy zapytanie ofertowe na Wykonawcę Robót Budowlanych dla Etapu I realizacji inwestycji.”


Załącznik 1 Formularz oferty.doc
Załącznik 2 TPCR Etap I
Załącznik 2 TPCR Etap I – aktualizacja 20.02
Załącznik 2 TPCR Etap I – aktualizacja 25.02
Załącznik 3 Oświadczenia oferentow
Załącznik 4 Ślepy kosztorys Etap I
Załącznik 4 Ślepy kosztorys Etap I – aktualizacja 20.02
Załącznik 4 Ślepy kosztorys Etap I – aktualizacja 25.02
Załącznik 5 Wzór umowy
Załącznik 5 Wzór umowy – aktualizacja 20.02
Załącznik 5 Wzór umowy – aktualizacja 05.03
Zapytanie Ofertowe_WRB_
Zapytanie Ofertowe_WRB – aktualizacja 20.02
Zapytanie Ofertowe_WRB – aktualizacja 25
.02
Dokumentacja techniczna 
Załączniki –  aktualizacja 20.02

 

Wykaz zmian
Wykaz zmian – aktualizacja 20.02
Wykaz zmian – aktualizacja 25.02
Wykaz zmian – aktualizacja 05.03

 

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności znajduje się pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158835

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja zapytanie ofertowego – 28.01.2019 r.
• Zadawanie pytań przez Oferentów – do 15.02.2019 r.
• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie
• Wizje lokalne – wyznacza się dwa dni: 05.02.2019 r. oraz 11.02.2019 r., po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dokładnego terminu wizyty;
• Termin składania ofert – 08.03.2019 r. godz. 16:00

Wypełnioną i podpisaną przez odpowiednio umocowane osoby Ofertę:
• w wersji papierowej należy odesłać na adres:

BALTICON S.A., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazane adresy e-mail:
i.lickiewicz@balticon.pl
m.mikolajczyk@balticon.pl

 

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania:
Pytania i odpowiedz cz I
Pytania i odpowiedz cz II
Pytania i odpowiedz cz III

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.