Archiwum

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ANULOWANO W DNIU 02.08.2018 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z długoterminowym planem inwestycyjnym, BALTICON S.A. przystępuje do realizacji projektu „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”.

W chwili obecnej ogłaszamy zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych w/w projektu inwestycyjnego. Zakres powierzonych prac obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja zapytanie ofertowego – 28.06.2018 r.
• Zadawanie pytań przez Oferentów – do 25.07.2018 r.
• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie
• Wizje lokalne – wyznacza się dwa dni: 17.07.2018 r. oraz 19.07.2018 r., po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dokładnego terminu wizyty;
• Termin składania ofert – 13.08.2018 r. godz. 16:00

Wypełnioną i podpisaną przez odpowiednio umocowane osoby Ofertę:
• w wersji papierowej należy odesłać na adres:
BALTICON S.A., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazane adresy e-mail:
i.lickiewicz@balticon.pl
o.matysik@balticon.pl

Licząc na Państwa aktywny udział w postępowaniu oraz zaangażowanie w pozyskanie zamówienia, życzymy owocnej pracy i sukcesu w niniejszym postępowaniu.

20180628_BALTICON_Ogloszenie o przetargu

20180628_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE_IDO cz. I
20180628_Zapytanie Ofertowe_IDO_czesc II

20180628_IDO 1 formularz oferty_BALTICON
20180628_IDO 2 BALTICON_TPCR
20180628_IDO 3 Harmonogram Rzeczowy
20180628_IDO 4 BALTICON_ Oswiadczenia oferentow
20180628_IDO 5 Ślepy Kosztorys
20180628_IDO 6 OPISY TECHNICZNE
20180628_IDO 7 SST
20180828_IDO 8 Rysunki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ANULOWANO W DNIU 02.08.2018 r.

 

AKTUALIZACJA 16.07.2018 

Lista_wykaz zmian
20180716_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE_IDO cz. I
20180716_Zapytanie Ofertowe_IDO_czesc II
Pytania i odpowiedzi cz I 16072018
Odpowiedzi cz. I 16072018
20180716_IDO 9 Badania podłoża

 

AKTUALIZACJA 20.07.2018 

20180720_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE_IDO cz. I

20180720_Zapytanie Ofertowe_IDO_czesc II

Lista_wykaz zmian 2

Pytania i odpowiedzi cz II 20072018

 

AKTUALIZACJA 24.07.2018 

Dokumentacja zjazdu 20180724

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ.III 20180724

SST WZMOCNIENIE PODŁOŻA

Uzgodnienia 20180724

 

AKTUALIZACJA 27.07.2018 

Lista_wykaz zmian 3

20180727_IDO 1 formularz oferty_BALTICON

Uzgodnienia 20180727

SST 03.02.01. 20180727

PZT-20180727

Pytania i odpowiedzi cz IV 27072018

20180727_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE_IDO cz. I

20180727_Zapytanie Ofertowe_IDO_czesc II

Aktualizacja_Ogloszenie o przetargu 20180730_