Relacje inwestorskie

Kalendarium

14.11.2019

za III kwartał 2019 r.

14.08.2019

za II kwartał 2019 r.

Informacje o Spółce

W styczniu roku 2011 BALTICON S.A. wszedł na NewConnect. Debiut na alternatywnym rynku obrotu pomógł pozyskać nie tylko dodatkowe środki i partnerów wspierających

Dowiedz sie wiecej

  • Spółka
  • Zarząd
  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Akcjonariat