Kalendarium

Zgodnie z Dobrymi Praktykami na rynku NewConnect w terminie do 14 dnia każdego miesiąca publikowane będą raporty miesięczne.

Kalendarium kwartalne

14.02.2018 za IV kwartał 2017 r.

14.05.2018 za I kwartał 2018 r.

14.08.2018 za II kwartał 2018 r.

14.11.2018 za III kwartał 2018 r.

Kalendarium roczne

31.05.2018 raport okresowy roczny za 2017 rok