Kalendarium

Zgodnie z Dobrymi Praktykami na rynku NewConnect w terminie do 14 dnia każdego miesiąca publikowane będą raporty miesięczne.

Kalendarium kwartalne

14.02.2020 za IV kwartał 2019 r.

14.05.2020 za I kwartał 2020 r.

14.08.2020 za II kwartał 2020 r.

16.11.2020 za III kwartał 2020 r.

Kalendarium roczne

29.05.2020 raport okresowy roczny za 2019 rok