Kalendarium

Zgodnie z Dobrymi Praktykami na rynku NewConnect w terminie do 14 dnia każdego miesiąca publikowane będą raporty miesięczne.

Kalendarium kwartalne

14.02.2019 za IV kwartał 2018 r.

14.05.2019 za I kwartał 2019 r.

14.08.2019 za II kwartał 2019 r.

14.11.2019 za III kwartał 2019 r.

Kalendarium roczne

31.05.2019 raport okresowy roczny za 2018 rok